Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 19 results
Sort by: relevance publication year

Elektronik Çağda Yaradanımız Medya mı?

JOURNAL ARTICLE published 2021 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Nil ÇOKLUK

ERG Teorisi ve Hedonik Tüketim Bağlamında Iphone 11’in Tanıtımının İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 2021 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Rıdvan ÖNER

Yeni Medya İçeriklerinde Doğruluk Kontrolü Uygulamalarına Genel Bir Bakış

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Ozan EVREN

Çerçeveleme Kuramı Perspektifinden Uluslararası Basının Türk Ekonomisine Yaklaşımı: Al Jazeera ve BBC Örneği

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Tunahan ERDEM

Akıllı Makineler Dağınık Zihinler Teknopolis

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Hasan Hüseyin KAYIŞ

Haber Değerinin Değişimi, Dijitalleşme ve Tabloidleşme: Rusya-Ukrayna Savaşı ve TV Haberleri

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Mehmet Armağan KASAP

Amerika ve Türkiye Yapımı Animasyon Filmlerinde Biçimbilimsel Analiz: Özgür Ruh ve Doru Örneği

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Beyza SARGIN

Bir Bunalım Çağında Dirliği İnşa Etme Çabaları ve Yunus Emre

JOURNAL ARTICLE published 2021 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Celalettin VATANDAŞ | Saniye VATANDAŞ

Tüketim ve Tüketim Toplumu Kavramlarının Covid-19 Pandemi Süreci Çerçevesinde İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 2021 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Deniz YAMAN

İndirim Perakendeciliği Müşterilerinin e-WOM Motivasyonlarının Netnografik İncelemesi

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Mehmet Safa ÇAM

Küreselleşmenin Tarihsel Süreç ile Değişimi ve Kurumlar Tarafından Kullanımı

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Alper Musa SAĞLIK | Yaşar ZORLU

Afrika Kökenli Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Covid 19 Pandemisi Öncesi ve Süresince Eğitim Süreçlerinde Yaşadıkları Temel Sorunlar

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Ömer Faruk KOÇAK | Mustafa KOÇER | Marzok Juma Dahıa NGIRKUDU

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Tüketicilerin Online Alışveriş Eğilimlerini Belirleyen Nitel Bir Araştırma

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Havva ÖZDEMİR

Medyada Ahlaki Panik Üretilmesi Suriyelilerle İlgili Yayınlanan Haberler Üzerine Bir İnceleme

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Cemile YAĞMUR | Mustafa AKDAĞ

Taraftarların Sosyal Medyada Takımlarını Takip Etme Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi Bağlamında İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Fatih ÇELİK

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (SBDÖP) ve Ders Kitaplarında “İletişim” Beceri ve Yeterlikleri

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Davut ATMACA | Hüseyin TOYGUR | Hayri ÇAMURCU

Herman ve Chomsky’nin Propaganda Modeli Süzgeci Olan Kitle Medyasının Büyüklüğü ve Kar Anlayışı Üzerinden Tekelleşme ve Türk Medyasının Tekelleşmesinin İncelenmesi

JOURNAL ARTICLE published 2021 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Murat ÇAKMAK

Herman ve Chomsky’nin Propaganda Modeli Bağlaminda 2021 Gazze Saldırısının Medyada Temsili: BBC, CNN International, The Times of Israel, The Jerusalem Post ve Al Jazeera Örneği

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Zehra Kanat

Uluslararası Başarılarda Siyasi Aktörlerin Tebrik Mesajlarına Yapılan Şiddet İçerikli Paylaşımlar Üzerine Bir İnceleme: Tokyo 2020 Örneği

JOURNAL ARTICLE published 2022 in İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (İTAMDER)

Authors: Nedret ÇAĞLAR | Muhammed AYBER