Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 27 results
Sort by: relevance publication year

Jobbé-Duval, Félix(-Armand-Marie)

Reference published 2003 in Oxford Art Online

Authors: Athena S. E. Leoussi

Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship

Journal published

Syk nok til å jobbe?

Journal Article published 2010 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 130 issue 22 on pages 2324 to 2324

Authors: Erik Oftedal

Lærer å jobbe kunnskapsbasert

Journal Article published May 2016 in Sykepleien issue 5 on pages 36 to 39

Authors: Ingeborg Ulvund, Cecilie Katrine ­Ut­heim Grønvik

Å jobbe med arbeidsglede – hva kan virksomheter få ut av det? En kunnskapsstatus.

Report Series published 2013 in AFI-Rapporter

Authors: Benedicte Brøgger, Robert Salomon

Skal det jobbe mennesker i norske sykehus?

Journal Article published 2016 in Tidsskrift for Den norske legeforening volume 136 issue 11 on pages 984 to 984

Authors: Hans Erik Heier

: Un village de montagne au Liban (Hadeth el-Jobbe) . Toufic Touma.

Journal Article published Dec 1959 in American Anthropologist volume 61 issue 6 on pages 1124 to 1125

Authors: John Gulick

Jobbé-Duval, Emile, Études sur l'histoire de la procédure civile chez les Romains. Tome 1

Journal Article published 1 Jan 1900 in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung volume 21 issue 1

Authors: Hugo Krüger

Å være til stede på en god måte: Tegnspråktolkers refleksjoner rundt å jobbe i Tolk på arbeidsplass-ordningen

Journal Article published 15 Jan 2015 in FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice volume 2 issue 1

Authors: Sarah Beth Evans-Jordan

E. Jobbé - Duval, Étude historique sur la revendication des meubles en droit français

Journal Article published 1 Jan 1885 in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung volume 6 issue 1

Authors: Lothar Dargun