Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 2171 results
Sort by: relevance publication year

Electric field computation inside a rectangular petrol tank

Journal Article published Jun 2013 in Journal of Electrostatics volume 71 issue 3 on pages 332 to 335

Authors: Dan D. Micu, Dan Micu

Snail-based nanofibers

Journal Article published Jun 2018 in Materials Letters volume 220 on pages 5 to 7

Authors: Dan-Ni Yu, Dan Tian, Ji-Huan He

In situ synthesis of PEDOT:PSS@AgNPs nanocomposites

Journal Article published Aug 2017 in Synthetic Metals volume 230 on pages 1 to 6

Research funded by Jurong City SME Innovation Foundation of Jiangsu Province (China)

Authors: Yu Wang, Feng-Fei Pang, Dan-Dan Liu, Guo-Zhi Han

Design of a gas sensor based on asynchronous double beam structure and balanced photodetector

Journal Article published Sep 2018 in Infrared Physics & Technology volume 93 on pages 20 to 24

Research funded by Inner Mongolia University (NMDYB17163)

Authors: Meng-Long Cong, Dan-Dan Sun

Molecular motors-based micro- and nano-biocomputation devices

Journal Article published Apr 2006 in Microelectronic Engineering volume 83 issue 4-9 on pages 1582 to 1588

Authors: Dan V. Nicolau, Dan V. Nicolau, Gerardin Solana, Kristi L. Hanson, Luisa Filipponi, Lisen Wang, Abraham P. Lee

Design and application of the ice force sensor based on fiber Bragg grating

Journal Article published Dec 2011 in Measurement volume 44 issue 10 on pages 2090 to 2095

Authors: Zi-guang Jia, Liang Ren, Dong-sheng Li, Dan-dan Zhang, Hong-nan Li

Mesoporous indium oxide synthesized via a nanocasting route

Journal Article published Aug 2008 in Materials Letters volume 62 issue 23 on pages 3868 to 3871

Authors: Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Nailiang Yang, Jianxi Yao, Chaojian Xing, Dan Wang, Xiaotian Li

Synthesis method of an inductive sensor using Tikhonov regularization procedure

Journal Article published 30 Aug 2007 in International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics volume 26 issue 3-4 on pages 243 to 249

Authors: Dan D. Micu, Andrei Ceclan, Dan O. Micu, Emil Simion

Mesoporous amorphous MnO2 as electrode material for supercapacitor

Journal Article published 10 Jan 2007 in Journal of Solid State Electrochemistry volume 11 issue 8 on pages 1101 to 1107

Authors: Mao-Wen Xu, Dan-Dan Zhao, Shu-Juan Bao, Hu-Lin Li

Foreword

Journal Article published Dec 2014 in Solid-State Electronics volume 102 on page 1

Authors: Dan Dascalu