Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 7987 results
Sort by: relevance publication year

Tahap Kesediaan Guru Sains Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Izham Mohd. Hamzah, Noraini Attan

Keselarasan Personaliti dengan Pemilihan Program Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Journal Article published 22 Apr 2014 in Jurnal Teknologi volume 68 issue 1

Authors: Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman

Meramal Aliran Udara dan Keselesaan di dalam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Menggunakan Simulasi Komputer

Journal Article published 20 Jun 2014 in Jurnal Teknologi volume 69 issue 1

Authors: Shamsul Sarip, Mat Nawi Wan Hassan

Faktor Penggunaan Komputer Dan Kaitannya Dengan Kesediaan Mengikuti Pembelajaran Dalam Talian Di Kalangan Pelajar Sarjana

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Ser Yen Lim

Huruf Jawi Untuk Pameran Komputer

Journal Article published 1 Jun 1984 in Jurnal Teknologi volume 5 issue 1

Authors: Syed Yahaya Mohd Salleh

Mengindeks Bibliografi Dengan Menggunakan Katakunci Secara Interaktif Berasaskan Komputer Mikro

Journal Article published 1 Dec 1987 in Jurnal Teknologi volume 10 issue 1

Authors: Harihodin Selamat

Sikap Guru Sains Terhadap Penggunaan Teknologi Komputer di Makmal Sains

Journal Article published 1 Jun 2008 in Jurnal Teknologi volume 48 issue 1

Authors: Shahril Shabudin, Nor Hayati Alwi, Hanafi Atan, Su Luan Wong

Kepelbagaian Perwakilan Sistem Algebra Komputer Dalam Pembinaan Pengetahuan Bentuk Graf Fungsi Kuadratik

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Mohd Lazim Abdullah, Wan Salihin Wong Abdullah, Abu Osman Md Tap, Sulaiman Md Yassin

Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI): Suatu Isu Berulang

Journal Article published 1 Sep 2010 in Jurnal Teknologi volume 53 issue 1

Authors: Tuah Ishak, Mohini Mohamed

Profil Dan Keselarasan Kerjaya Di Dalam Dunia Pekerjaan Maskulin Dan Feminin Di Daerah Petaling

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Noraini Ismail, Sidek Mohd Noah

Peristiwa Tahkim Antara ‘Ali dan Mu´awiyah (Tahun 36 H): Suatu Kajian dan Pengajaran

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Nurazmallail Marni

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja dan Hubungannya dengan Tekanan Kerja dan Kepuasan Kerja

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Ishak Mad Shah, Lai Lee Ching

Hubungan antara Nilai Kerja dan Faktor Demografi Guru Pelatih

Journal Article published 1 Dec 2004 in Jurnal Teknologi volume 41 issue 1

Authors: Zakaria Kasa

Asimilasi Dan Disimilasi Dalam Bahasa Arab

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Zaki Abd. Rahman

Penilaian Ciri Fisiokimia, Mutu Memasak dan Komposisi Zat Pemakanan Beras MR 283 dan MR 284

Journal Article published 19 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Rosniyana Ahmad, Amiruddin Mokhtar, Elixon Sunian

Gerak Balas MR 269 dan MR 278 terhadap Baja N dan K pada Tanah Lanar Laut

Journal Article published 19 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Shajarutulwardah Mohd Yusob, Ismail Che Haron, Nurul Nahar Esa

Kesan Percambahan dan Rawatan Haba terhadap Gamma Amino Butyric Acid (GABA) dan Asid Amino dalam Beras Perang Cambah Varieti MR 219

Journal Article published 9 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Zuwariah Ishak, Hasri Hassan, Siti Adira Mohd Zaidun

Model Perkongsian Pengetahuan dalam Organisasi Sektor Swasta di Malaysia dan Hubungannya dengan Inovasi dan Prestasi Organisasi

Journal Article published 10 Sep 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 1

Authors: Noorazah Md. Noor, Juhana Salim

Perbandingan Pola Pembelajaran Kontekstual dan Tahap Pemahaman Konsep Sains Pelajar Sekolah Menengah Rendah di Malaysia dan Singapura

Journal Article published 19 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 2

Authors: Low Kee Sun, Lay Yoon Fah

Perbezaan Upah Mengikut Jantina dan Diskriminasi Majikan dalam Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Journal Article published 11 Jul 2013 in Jurnal Teknologi volume 63 issue 1

Authors: Rahmah Ismail, Zulkifly Osman, Syazwani A. Malek