Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4912 results
Sort by: relevance publication year

Faktor Penggunaan Komputer Dan Kaitannya Dengan Kesediaan Mengikuti Pembelajaran Dalam Talian Di Kalangan Pelajar Sarjana

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Ser Yen Lim

Tahap Kesediaan Guru Sains Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Izham Mohd. Hamzah, Noraini Attan

Keselarasan Personaliti dengan Pemilihan Program Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Journal Article published 22 Apr 2014 in Jurnal Teknologi volume 68 issue 1

Authors: Azura Ishak, Masura Rahmat, Shahrina Shahrani, Noor Faridatul Ainun Zainal, Rohizah Abd Rahman

Meramal Aliran Udara dan Keselesaan di dalam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Menggunakan Simulasi Komputer

Journal Article published 20 Jun 2014 in Jurnal Teknologi volume 69 issue 1

Authors: Shamsul Sarip, Mat Nawi Wan Hassan

Huruf Jawi Untuk Pameran Komputer

Journal Article published 1 Jun 1984 in Jurnal Teknologi volume 5 issue 1

Authors: Syed Yahaya Mohd Salleh

Mengindeks Bibliografi Dengan Menggunakan Katakunci Secara Interaktif Berasaskan Komputer Mikro

Journal Article published 1 Dec 1987 in Jurnal Teknologi volume 10 issue 1

Authors: Harihodin Selamat

Kedudukan Wahyu dan Akal dalam Penghujahan berdasarkan Ilmu Mantik

Journal Article published 27 Sep 2017 in Sains Humanika volume 9 issue 4

Authors: Shahir Akram Hassan

Kepelbagaian Perwakilan Sistem Algebra Komputer Dalam Pembinaan Pengetahuan Bentuk Graf Fungsi Kuadratik

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Mohd Lazim Abdullah, Wan Salihin Wong Abdullah, Abu Osman Md Tap, Sulaiman Md Yassin

Sikap Guru Sains Terhadap Penggunaan Teknologi Komputer di Makmal Sains

Journal Article published 1 Jun 2008 in Jurnal Teknologi volume 48 issue 1

Authors: Shahril Shabudin, Nor Hayati Alwi, Hanafi Atan, Su Luan Wong

Peristiwa Tahkim Antara ‘Ali dan Mu´awiyah (Tahun 36 H): Suatu Kajian dan Pengajaran

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Nurazmallail Marni