Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4755 results
Sort by: relevance publication year

Kajian Kes Penggunaan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) Sekolah Bandar Dan Luar Bandar: Satu Kajian Perbandingan

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri, Mohd Izham Mohd Hamzah

Peristiwa Tahkim Antara ‘Ali dan Mu´awiyah (Tahun 36 H): Suatu Kajian dan Pengajaran

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Nurazmallail Marni

Kajian Sifat Kehausan Dan Kekerasan Komposit Matriks Aluminium

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: Jamaliah Idris, Farid Salim, Zahrulail Suliman, Edynoor Osman

Pencirian Minyak Mentah Berlilin Melalui Kajian Fizikal Dan Hubungannya Dengan Masalah Parafin

Journal Article published 1 Dec 1991 in Jurnal Teknologi volume 18 issue 1

Authors: Abd.Aiz Abd.Kadir, Zulkafli Hassan

Tiga Golongan Syuhada (Kajian Hadis dari Aspek Kesahihan Sanad dan Matan serta Statusnya)

Journal Article published 1 Jun 2002 in Jurnal Teknologi volume 36 issue 1

Authors: Tamar Jaya Nizar

Tahap Pengetahuan dan Minat Remaja Terhadap Seni Barzanji dan Marhaban: Kajian di Kalangan Pelajar SMKA Negeri Johor

Journal Article published 26 Dec 2013 in Jurnal Teknologi volume 66 issue 1

Authors: Abdul Basit Samat @ Darawi, Siti Rugayah Tibek, Razali Muhamat@Kawangit

Persepsi Pelajar Perempuan Terhadap Program Dan Profesion Dalam Bidang Kejuruteraan: Kajian Kes Di Malaysia Dan Jepun

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Balamuralithara Balakrishnan, Foon Siang Low, Mohamed Nor Azhari Azman

PENAMBAHBAIKAN PRESTASI FLEKSIBILITI DAN KECEKAPAN MASA BAGI SYARIKAT PEMBUATAN: SATU KAJIAN SIMULASIPENAMBAHBAIKAN PRESTASI FLEKSIBILITI DAN KECEKAPAN MASA BAGI SYARIKAT PEMBUATAN: SATU KAJIAN SIMULASI

Journal Article published 5 Jun 2013 in Jurnal Teknologi volume 62 issue 1

Authors: Mohd Nizam Ab Rahman, Wan Hasrulnizzam Wan Mahmood, Baba Md Deros

Pengetahuan Murid dan Perkaitan Ibu Bapa Terhadap Kesedaran Alam Sekitar: Satu Kajian Awal

Journal Article published 10 Sep 2013 in Jurnal Teknologi volume 64 issue 1

Authors: Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Ta Wee

Perhubungan Antara Stesen Kerja Ergonomik dan Stres: Kajian Terhadap Operator Pengeluaran di Organisasi Multinasional di Malaysia

Journal Article published 1 Jun 2008 in Jurnal Teknologi volume 48 issue 1

Authors: Zafir Mohamed Makhbul, Durrishah Idrus, Mat Rebi Abdul Rani

Aplikasi GIS dan AHP Dalam Kesesuaian Kawasan Penanaman Anggur: Kajian Kes di Negeri Perlis

Journal Article published 9 Feb 2015 in Jurnal Teknologi volume 73 issue 1

Authors: Nur Faizah Sabri, Zainudin Othman, Nasir Nayan, Mohamed Nor Azhari Azman

Kajian Awal Terhadap Kesesuaian Plastik Abs Dalam Penghasilan Radas Makmal Yang Berbentuk Unik Dan Rumit Melalui Proses Pencontoh Sulungan Pantas

Journal Article published 1 Jun 2003 in Jurnal Teknologi volume 38 issue 1

Authors: M. N. Mohamad Ibrahim, M. Abdul Ghani, J. Abdullah

Integrasi Sistem Maklumat Geografi Dan Kaedah Penilaian Pelbagai Kriteria Dalam Pemilihan Tapak Perumahan Kos Rendah: Kajian Kes Di Seberang Perai Utara, Pulau Pinang, Malaysia

Journal Article published 1 May 2010 in Jurnal Teknologi volume 52 issue 1

Authors: Narimah Samat, Swee Li Ong

Aspek Kualiti, Keselamatan Dan Kesihatan Di Kalangan Pks Makanan: Satu Sorotan Kajian

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Hayati @ Habibah Abdul Talib, Khairul Anuar Mohd Ali

Kajian Aliran Masuk dan Penyusupan dalam Sistem Pembetungan di Taman Sri Pulai, Skudai

Journal Article published 1 Dec 2003 in Jurnal Teknologi volume 39 issue 1

Authors: Norhan Abd Rahman, Mohd Ali Jasmi, Mohamed Haniffa Hj Abdul Hamid, Aminuddin Mohd Baki

Kajian Sekat Gerak Bakteria Berpenyokong dalam Pengambilan Semula Logam Cu dan Zn

Journal Article published 1 Dec 2001 in Jurnal Teknologi volume 35 issue 1

Authors: Roslindawati Haron, Zainul Akmar Zakaria, Wan Azlina Ahmad

Stres Pekerjaan, Kepuasan Kerja, Masalah Kesihatan Mental dan Strategi Daya Tindak: Satu Kajian di Kalangan Guru Sekolah di Kota Kinabalu, Sabah

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Bee Seok Chua

Kajian Kemungkinan Aplikasi Konsep Mesin FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) : Kajian Kes Di Seksyen Mills Di Kilang Keluli

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Muhammad Shuhaimi Shamsuddin, Jafri Mohd. Rohani

Kajian Ke atas Parameter Model Rangkaian Rambatan Balik untuk Peramalan: Kajian Kes Hasil Pengeluaran Getah

Journal Article published 1 Dec 2001 in Jurnal Teknologi volume 35 issue 1

Authors: Roselina Sallehuddin, Siti Mariyam Hj. Shamsuddin

Keperluan Ijtihad dalam Pengurusan Pewarisan Harta: Kajian Terhadap Amalan Nuzriah di Singapura

Journal Article published 15 Dec 2012 in Jurnal Teknologi volume 60 issue 0

Authors: Suhaimi Mustar, Nasrul Hisyam Nor Muhamad