Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 10 results
Sort by: relevance publication year

Eskişehir Sulaması Sağ Sahil Sulama Alanında Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Journal Article published 1998 in Tarım Bilimleri Dergisi volume 4 issue 1 on pages 26 to 32

Authors: BENLİ Boğaçhan;BEYRİBEY

Meyve Bahçelerinde Mikro Sulama Sistem Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Journal Article published 1999 in Tarım Bilimleri Dergisi volume 5 issue 1 on pages 59 to 65

Authors: KAYA Lulu;YILDIRIM

Mersin Bahçeleri Sulamasında Devir Öncesi ve Devir Sonrası Sistem Performansının Karşılaştırılması

Journal Article published 2001 in Tarım Bilimleri Dergisi volume 7 issue 3 on pages 58 to 65

Authors: BULUT İlyas;ÇAKMAK

Sakarya Havzası Sulamalarında Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Journal Article published 2003 in Tarım Bilimleri Dergisi volume 9 issue 1 on pages 116 to 124

Authors: ÇAKMAK Belgin;BEYRIBEY

Sulama Şebekelerinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Journal Article published 1998 in Tarım Bilimleri Dergisi volume 4 issue 2 on pages 39 to 48

Authors: KOCABAŞ Emel Seçkin;GİRGİN

Probleme yönelik tıbbi sistem ve kayıtlar

Journal Article published 2013 in Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi volume 60 issue 4 on pages 297 to 301

Authors: ALBASAN Hasan; OSBORNE

EĞRELTİ OTUNUN KOBAYLARDA İMMUN SİSTEM ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Journal Article published 1995 in Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi volume 42 issue 2 on page 1

Authors: PAMUKÇU Taner;İSTANBULOĞLU

Türkiye’de süt ürünleri tüketim harcamalarına etki eden faktörlerin analizi: Çoklu Heckman örneklem seçicilik sistem yaklaşımı

Journal Article published 2015 in Tarım Bilimleri Dergisi volume 21 issue 4 on pages 500 to 515

Authors: TERİN Mustafa; BİLGİÇ

Köpeklerde Escherichia coli ve Proteus mirabilis ile oluşturulan aşağı üriner sistem enfeksiyonu ve vezikoüreteral refluksla ilişkisi

Journal Article published 2005 in Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi volume 50 issue 1 on pages 1 to 1

Authors: ÖZKANLAR Yunusemre ; ŞAHAL

Esansiyel yağ ve/veya probiyotiğin broylerlerde performans, immun sistem ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi

Journal Article published 2011 in Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi volume 58 issue 4 on pages 279 to 284

Authors: BUĞDAYCI K. Emre;ERGÜN