Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4639 results
Sort by: relevance publication year

Sistem Sokongan Perancangan (PSS): Analisis Aplikasi bagi Sektor-sektor Terpilih

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Tarmiji Masron, Ruslan Rainis

Ciri–ciri Temporal dalam Sistem Capaian Berita

Journal Article published 1 Dec 2004 in Jurnal Teknologi volume 41 issue 1

Authors: Noraida Hj. Ali, Masita Abdul Jalil, Noor Azliza Che Mat

Pembinaan Sistem Pakar Dalam Bidang Penyakit Tanaman Ladang

Journal Article published 1 Dec 1989 in Jurnal Teknologi volume 14 issue 1

Authors: Zailani Mohd Sidek, Mohamed Othman

Transformasi Polifungsi LUC dalam Sistem Kriptografi

Journal Article published 1 Dec 2002 in Jurnal Teknologi volume 37 issue 1

Authors: Faridah Yunos, Kamel Ariffin Mohd Atan, Mohamad Rushdan Md Said

Nilai Cipta–sama Sistem Pengurusan Pembelajaran Awal

Journal Article published 15 Dec 2012 in Jurnal Teknologi volume 60 issue 0

Authors: Mohamed Nazul Ismail, Yazrina Yahya, Muriati Mukhtar

Analisis Keberkesanan Sistem Penyelarasan Kos Projek Pembangunan Perisian Menggunakan Model Reka Bentuk Awalan COCOMO II

Journal Article published 1 Jun 2008 in Jurnal Teknologi volume 48 issue 1

Authors: Siti Nurkhadijah Aishah Ibrahim, Ali Selamat

KAJIAN PRESTASI PENGGUNAAN BAHAN API ENVO-DIESEL DALAM SISTEM PEMBAKARAN

Journal Article published 28 Feb 2017 in Jurnal Teknologi volume 79 issue 3

Authors: Mohammad Nazri Mohd Jaafar, Muhammad Roslan Rahim, Mohd Naqiuddin Mohd Salleh

Pemodelan Pembangunan Guna Tanah Komersial Menerusi Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kes Kajian: Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang

Journal Article published 1 Dec 2001 in Jurnal Teknologi volume 35 issue 1

Authors: Mohd Faris Dziauddin, Ruslan Rainis

Kajian Aliran Masuk dan Penyusupan dalam Sistem Pembetungan di Taman Sri Pulai, Skudai

Journal Article published 1 Dec 2003 in Jurnal Teknologi volume 39 issue 1

Authors: Norhan Abd Rahman, Mohd Ali Jasmi, Mohamed Haniffa Hj Abdul Hamid, Aminuddin Mohd Baki

Kajian Perbezaan Dalam Klasifikasi Kawasan Berbukit Dari Hasilan Kecerunan Berbagai Perisian Sistem Maklumat Geografi (GIS)

Journal Article published 1 Dec 2005 in Jurnal Teknologi volume 43 issue 1

Authors: Noresah Mohd Shariff, Ruslan Rainis