Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4766 results
Sort by: relevance publication year

Nilai Cipta–sama Sistem Pengurusan Pembelajaran Awal

Journal Article published 15 Dec 2012 in Jurnal Teknologi volume 60 issue 0

Authors: Mohamed Nazul Ismail, Yazrina Yahya, Muriati Mukhtar

Pembinaan Sistem Pakar Dalam Bidang Penyakit Tanaman Ladang

Journal Article published 1 Dec 1989 in Jurnal Teknologi volume 14 issue 1

Authors: Zailani Mohd Sidek, Mohamed Othman

Transformasi Polifungsi LUC dalam Sistem Kriptografi

Journal Article published 1 Dec 2002 in Jurnal Teknologi volume 37 issue 1

Authors: Faridah Yunos, Kamel Ariffin Mohd Atan, Mohamad Rushdan Md Said

Sistem Sokongan Perancangan (PSS): Analisis Aplikasi bagi Sektor-sektor Terpilih

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Tarmiji Masron, Ruslan Rainis

Ciri–ciri Temporal dalam Sistem Capaian Berita

Journal Article published 1 Dec 2004 in Jurnal Teknologi volume 41 issue 1

Authors: Noraida Hj. Ali, Masita Abdul Jalil, Noor Azliza Che Mat

KAJIAN PRESTASI PENGGUNAAN BAHAN API ENVO-DIESEL DALAM SISTEM PEMBAKARAN

Journal Article published 28 Feb 2017 in Jurnal Teknologi volume 79 issue 3

Authors: Mohammad Nazri Mohd Jaafar, Muhammad Roslan Rahim, Mohd Naqiuddin Mohd Salleh

Sistem Mekanisasi Padi Aerob

Journal Article published 19 Sep 2014 in Jurnal Teknologi volume 70 issue 6

Authors: Mohd Khusairy Khadzir, Ayob Abdul Hamid, Abu Hassan Daud, Chan Chee Seng, Mohamed Fauzi Md Isa, Mohd Fakhrul Zaman Othman

PRESTASI PEMBAKARAN MINYAK JATROPHA SEBAGAI BAHAN API CECAIR BIODIESEL PADA SISTEM PEMBAKAR BERBAHAN API CECAIR

Journal Article published 28 Aug 2017 in Jurnal Teknologi volume 79 issue 6

Authors: Muhammad Roslan Rahim, Mustafa Yusof, Aidil Hafiz Azman, Mohammad Nazri Mohd Jaafar

PENILAIAN KUALITI IMEJ DIGITAL BERDASARKAN KAEDAH CIRI-CIRI SISTEM PENGLIHATAN MANUSIA DAN PRINSIP STRUKTUR IMEJ

Journal Article published 30 May 2016 in Jurnal Teknologi volume 78 issue 5-10

Authors: Bahbibi Rahmatullah, Siti Tasnim Mahamud

CADANGAN PROTOTAIP SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT LADANG BAGI PETANI KECIL DI MALAYSIA

Journal Article published 25 Jul 2016 in Jurnal Teknologi volume 78 issue 8

Authors: Mohd Shahrul Nizam Mohd Danuri, Mohd Sazili Shahibi, Rohizah Abd Rahman

PENERIMAAN SISTEM PENGUATKUASAAN AUTOMATIK (AES) DALAM KALANGAN PEMANDU MENGGUNAKAN MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI

Journal Article published 21 Jun 2015 in Jurnal Teknologi volume 75 issue 1

Authors: Naida Roslia, Kamarudin Ambak, Basil David Danial, Joewono Prasetijo

MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI LANJUTAN BAGI MERAMAL KEINGINAN MENGGUNAKAN SISTEM PERINGATAN TOPI KELEDAR

Journal Article published 21 Oct 2015 in Jurnal Teknologi volume 77 issue 1

Authors: Kamarudin Ambak, Naida Rosli, Basil David Daniel, Joewono Prasetijo

Pembentukan Sistem Pembangunan Proses (Process Development System) Melalui Proses Penambahbaikan di Kilang Lampin Pakai Buang

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Mohamad Nasir Saludin, Mohamad Nizam Abu Talib

Kajian Aliran Masuk dan Penyusupan dalam Sistem Pembetungan di Taman Sri Pulai, Skudai

Journal Article published 1 Dec 2003 in Jurnal Teknologi volume 39 issue 1

Authors: Norhan Abd Rahman, Mohd Ali Jasmi, Mohamed Haniffa Hj Abdul Hamid, Aminuddin Mohd Baki

Risiko Pembangunan Sistem Secara Penyumberluaran : Pengujian Menggunakan Teknik Proses Analisis Berhirarki

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Jamaiah H.Yahaya, Nor Fazila Hamzah, Aziz Deraman, Yusmadi Yah Jusoh

OXADM dalam Sistem Keselamatan Rangkaian Cincin Metropolitan

Journal Article published 1 May 2010 in Jurnal Teknologi volume 52 issue 1

Authors: Mohammad Syuhaimi Ab–Rahman, Seri Mastura Mustaza, Mohd Saiful Dzulkefly Zan, Aida Baharudin

Integrasi Sistem Maklumat Geografi Dan Kaedah Penilaian Pelbagai Kriteria Dalam Pemilihan Tapak Perumahan Kos Rendah: Kajian Kes Di Seberang Perai Utara, Pulau Pinang, Malaysia

Journal Article published 1 May 2010 in Jurnal Teknologi volume 52 issue 1

Authors: Narimah Samat, Swee Li Ong

Pemakaian Prinsip Hibah Dalam Sistem Kewangan Islam Di Malaysia: Tumpuan Kepada Industri Perbankan Islam Dan Takaful

Journal Article published 1 May 2010 in Jurnal Teknologi volume 52 issue 1

Authors: Nasrul Hisyam Nor Muhamad

Kajian Perbezaan Dalam Klasifikasi Kawasan Berbukit Dari Hasilan Kecerunan Berbagai Perisian Sistem Maklumat Geografi (GIS)

Journal Article published 1 Dec 2005 in Jurnal Teknologi volume 43 issue 1

Authors: Noresah Mohd Shariff, Ruslan Rainis

Kepelbagaian Perwakilan Sistem Algebra Komputer Dalam Pembinaan Pengetahuan Bentuk Graf Fungsi Kuadratik

Journal Article published 1 Jun 2006 in Jurnal Teknologi volume 44 issue 1

Authors: Mohd Lazim Abdullah, Wan Salihin Wong Abdullah, Abu Osman Md Tap, Sulaiman Md Yassin