Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 3 results
Sort by: relevance publication year

Phase Diagrams of Multicomponent Systems / Izobrazhenie Khimicheskikh Sistem s Lyubym Chislom Komponentov / ИЗОБРАЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ с ЛЮБЫМ ЧИСЛОМ КОМПОНЕНТОВ

Book published 1966

Authors: Fanya Moiseevna Perel’man

High-Temperature Chemistry of Silicates and Other Oxide Systems / Vysokotemperaturnaya Khimiya Silikatnykh I Drugikh Okisnykh Sistem / Bьicoкotemпepatуphaя Xиmия Cиликathьix И Дpугиx Oкиchьix | Cиctem

Book published 1995

Authors: Nikita Aleksandrovich Toropov, Valentin Pavlovich Barzakovskii

Matematicheskie metody informatiki v zadachakh i primerakh. Opyt primeneniya v proektirovanii slozhnykh sistem. Kniga 2

Book published 1 Jan 2015

Authors: Oksana Alekseevna Avdeyuk, Sergey Viktorovich Gorbachev, Yuriy Petrovich Mukha, Viktor Aleksandrovich Sekachev, Vladimir Ivanovich Syryamkin, Vitaliy Semenovich Titov, Tamara Aleksandrovna Shirabakina