Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 102 results
Sort by: relevance publication year

Stability analysis of roadheaders with mini-disc

Journal Article published Sep 2017 in Tunnelling and Underground Space Technology volume 68 on pages 187 to 195

Research funded by Istanbul Teknik Üniversitesi

Authors: O. Acaroglu, C. Erdogan

Sinyalize Kavşaklarda Doygun Akım Değerinin İrdelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: S.Pelin Çalışkanelli, Serhan TANYEL

Betonarme Binalarda Bölme Duvar Etkilerinin Tam Ölçekli Deneylerle Araştırılması

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Fuat Aras

Betonarme Kesitlerin Kapasite Momentlerinin Yaklaşık Hesabı

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Uğur Ersoy, Mehmet Emre Ünal

Comparison of Blast Analysis Methods for Modular Steel Structures

Journal Article published 1 Mar 2018 in Teknik Dergi

Authors: Bülent Erkmen

Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Gökhan Marım, Yakup Darama, Zafer Bozkuş

İstanbul’da Yol Kenarı Parklarda Kullanıcı Alışkanlıklarının İncelenmesi

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: Abdullah DEMİR

Yanal Yüklü Eğik Rijit Kazıkların Sayısal Analizi

Journal Article published 1 Sep 2019 in Teknik Dergi

Authors: Gizem MISIR, Mustafa LAMAN

Roughness Coefficient of a Highly Calcinated Penstock

Journal Article published 1 Jul 2019 in Teknik Dergi

Authors: Kutay ÇELEBİOĞLU

Gömülü HDPE Borularda Esneme Davranışının İncelenmesi

Journal Article published 1 Sep 2019 in Teknik Dergi

Authors: Havvanur KILIÇ, Emre AKINAY

Betonarme Perdelerin Plandaki Yerleşimlerinin Kirişsiz Döşemeli Yapılara Etkisinin İncelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2020 in Teknik Dergi

Authors: Ali BOZER

Evaluation of Statistical Methods for Estimating Missing Daily Streamflow Data

Journal Article published 1 Nov 2019 in Teknik Dergi

Authors: Mustafa Utku YILMAZ, Bihrat ÖNÖZ

İkili Köprü Ayaklarında Temiz Su Oyulmasının Zamansal Gelişimi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Meriç Yılmaz, A. Melih Yanmaz, Mete Köken

GÜZELHİSAR DERESİ’NİN ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN SUYOLU OLARAK TASARIMI

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: İrşad Bayırhan, Selçuk Nas

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARININ SİNYALİZE KAVŞAK BAŞARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Serhan Tanyel, Mehmet KOYUNCU, Süheyla Pelin ÇALIŞKANELLİ

Şehiriçi Yollarda Üstyapıların Mevcut Performansını Belirlemek İçin Bir Yöntem

Journal Article published 1 May 2018 in Teknik Dergi

Authors: ufuk kırbaş, Mustafa Karaşahin

Aykırı Değerlerin Tespiti ve Taşkın Debilerinin Hesabı için Bir Yöntem Geliştirilmesi

Journal Article published 1 May 2018 in Teknik Dergi

Authors: Mahsum Aydın, Ahmet TUNA

Beton Gürültü Bariyeri İçin Perlit Kaplama ve Maliyeti

Journal Article published 1 May 2018 in Teknik Dergi

Authors: Metehan ÇALIŞ, Zübeyde ÖZTÜRK

An Efficient Contact Tank Design for Potable Water Treatment

Journal Article published 1 Mar 2018 in Teknik Dergi

Authors: Ender Demirel, Mustafa Aral

Türkiye’de Devlet Karayollarında Kaza Oranlarının ve Kaza Örüntüsünün Analizi

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Murat Özen, Fikret Zorlu