Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 39 results
Sort by: relevance publication year

Stability analysis of roadheaders with mini-disc

Journal Article published Sep 2017 in Tunnelling and Underground Space Technology volume 68 on pages 187 to 195

Research funded by Istanbul Teknik Üniversitesi

Authors: O. Acaroglu, C. Erdogan

Sinyalize Kavşaklarda Doygun Akım Değerinin İrdelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: S.Pelin Çalışkanelli, Serhan TANYEL

Türkiye’nin En Uzun Sulama Tüneli Suruç Tünelinde Geoteknik ve Tahkimat Tasarımları

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: celal ağan, serkan ertürk

İkili Köprü Ayaklarında Temiz Su Oyulmasının Zamansal Gelişimi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Meriç Yılmaz, A. Melih Yanmaz, Mete Köken

Kentiçi Yol Ağlarının Rasyonellik Hesabında Monte Carlo Yönteminin Kullanımı

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Kadir Akgöl, Banihan Günay

GÜZELHİSAR DERESİ’NİN ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN SUYOLU OLARAK TASARIMI

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: İrşad Bayırhan, Selçuk Nas

BETONARME KİRİŞLERİN HASAR SINIRLARININ DENEYSEL GÖZLEMLERLE İRDELENMESİ

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Cem AYDEMİR, Müberra ESER AYDEMİR

Farklı Tip Betonarme Binalar İçin Geliştirilmiş Hasar Tahmin Yöntemleri

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Ali Gürbüz, Muhammed Tekin

Tasarım Spektrumu Parametreleri için Olasılıksal Sisimik Tehlike Analizlerine Bağlı Bir Çalışma

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Özkan Kale

Betti Teoremi ile Plaklar ve Dönel Kabuklar için Genelleştirilmiş Sonlu Fark Çözümü

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Nahit Kumbasar

EĞİK KISA KAZIKLARIN YANAL YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİNİN DENEYSEL OLARAK İRDELENMESİ

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Gizem MISIR, Mustafa LAMAN

Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesinin Depreme Karşı Çelik Donatılarla Güçlendirilmesi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: Hande GÖKDEMİR, Tuğrul TANKUT

Çelik-Beton Kompozit Kat Döşemesi Yangın Dayanım Deneyi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: SERDAR SELAMET, Fırat Yolaçan

Gedikbulak Okul Binasının Sismik Performansı Hakkında

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7889 to 7889

Authors: Mehmet Sefa ORAK, Zekai CELEP

Kızılırmak Nehrinde Bazı İstasyonlardaki Akımların Trend Analizi

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7779 to 7779

Authors: Murat AY, Özgür KİŞİ

Türk Yüklenici Firmaların Çevresel Performanslarının Analizi

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7795 to 7795

Authors: Deniz ARTAN İLTER

Uydu Kaynaklı Yağmur Verilerinin Hata Oranlarının Deniz Kıyılarına Olan Uzaklığa Bağlı Analizi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi on pages 7993 to 7993

Authors: Meriç Yılmaz, Muhammad Amjad, Burak Bulut, M. Tuğrul Yılmaz

Narin Çelik Kirişlere Stabilite Desteği Sağlayan Kayma Diyaframlarının Rijitlik Gereklilikleri

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Oğuz Özgür Eğilmez, Mustafa Vardaroğlu, Andaç Akbaba

Açık Deniz Yapıları Kova Temel Sistemi Davranışı Üzerinde Tekrarlı Yük Frekansının Etkisi

Journal Article published 1 May 2018 in Teknik Dergi

Authors: Haci Ercan Tasan, Cihan Taylan Akdag

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi

Journal Article published 1 Jul 2015 in Teknik Dergi on pages 7115 to 7115

Authors: Bülent KAÇMAZ, Ali TOPAL, Burak ŞENGÖZ, Serhan TANYEL