Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 56 results
Sort by: relevance publication year

Stability analysis of roadheaders with mini-disc

Journal Article published Sep 2017 in Tunnelling and Underground Space Technology volume 68 on pages 187 to 195

Research funded by Istanbul Teknik Üniversitesi

Authors: O. Acaroglu, C. Erdogan

Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Gökhan Marım, Yakup Darama, Zafer Bozkuş

Betonarme Kesitlerin Kapasite Momentlerinin Yaklaşık Hesabı

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Uğur Ersoy, Mehmet Emre Ünal

Sinyalize Kavşaklarda Doygun Akım Değerinin İrdelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: S.Pelin Çalışkanelli, Serhan TANYEL

Comparison of Blast Analysis Methods for Modular Steel Structures

Journal Article published 1 Mar 2018 in Teknik Dergi

Authors: Bülent Erkmen

Betonarme Binalarda Bölme Duvar Etkilerinin Tam Ölçekli Deneylerle Araştırılması

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Fuat Aras

Beton Gürültü Bariyeri İçin Perlit Kaplama ve Maliyeti

Journal Article published 1 May 2018 in Teknik Dergi

Authors: Metehan ÇALIŞ, Zübeyde ÖZTÜRK

An Efficient Contact Tank Design for Potable Water Treatment

Journal Article published 1 Mar 2018 in Teknik Dergi

Authors: Ender Demirel, Mustafa Aral

Modelling laminated orthotropic plate-foundation interaction subjected to moving load using Vlasov model

Journal Article published 1 Mar 2018 in Teknik Dergi

Authors: Korhan Özgan

Türkiye’de Devlet Karayollarında Kaza Oranlarının ve Kaza Örüntüsünün Analizi

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Murat Özen, Fikret Zorlu

Türkiye’nin En Uzun Sulama Tüneli Suruç Tünelinde Geoteknik ve Tahkimat Tasarımları

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: celal ağan, serkan ertürk

İkili Köprü Ayaklarında Temiz Su Oyulmasının Zamansal Gelişimi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Meriç Yılmaz, A. Melih Yanmaz, Mete Köken

Kentiçi Yol Ağlarının Rasyonellik Hesabında Monte Carlo Yönteminin Kullanımı

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Kadir Akgöl, Banihan Günay

GÜZELHİSAR DERESİ’NİN ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN SUYOLU OLARAK TASARIMI

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: İrşad Bayırhan, Selçuk Nas

Experimental Study on the Low-Cost Iron Wire Fiber Reinforced Asphalt Concrete

Journal Article published 1 Jul 2018 in Teknik Dergi

Authors: Sevil Köfteci

BETONARME KİRİŞLERİN HASAR SINIRLARININ DENEYSEL GÖZLEMLERLE İRDELENMESİ

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Cem AYDEMİR, Müberra ESER AYDEMİR

Farklı Tip Betonarme Binalar İçin Geliştirilmiş Hasar Tahmin Yöntemleri

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Ali Gürbüz, Muhammed Tekin

Tasarım Spektrumu Parametreleri için Olasılıksal Sisimik Tehlike Analizlerine Bağlı Bir Çalışma

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Özkan Kale

Betti Teoremi ile Plaklar ve Dönel Kabuklar için Genelleştirilmiş Sonlu Fark Çözümü

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Nahit Kumbasar

EĞİK KISA KAZIKLARIN YANAL YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİNİN DENEYSEL OLARAK İRDELENMESİ

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Gizem MISIR, Mustafa LAMAN