Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Future ageing: Welfare technology practices for our future older selves

Journal Article published Mar 2018 in Futures

Research funded by Vinnova, project: SInS: Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan (2016-03170) | amhällskontraktet and Regionförbundet Sörmland, project: HV3D − Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner: ekonomi, organisation och individuella värden (2016-2405)

Authors: Michela Cozza, Lucia Crevani, Anette Hallin, Jennie Schaeffer