Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 107 results
Sort by: relevance publication year

Sinyalize Kavşaklarda Doygun Akım Değerinin İrdelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: S.Pelin Çalışkanelli, Serhan TANYEL

Betonarme Binalarda Bölme Duvar Etkilerinin Tam Ölçekli Deneylerle Araştırılması

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Fuat Aras

Betonarme Kesitlerin Kapasite Momentlerinin Yaklaşık Hesabı

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Uğur Ersoy, Mehmet Emre Ünal

Comparison of Blast Analysis Methods for Modular Steel Structures

Journal Article published 1 Mar 2018 in Teknik Dergi

Authors: Bülent Erkmen

Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Gökhan Marım, Yakup Darama, Zafer Bozkuş

İstanbul’da Yol Kenarı Parklarda Kullanıcı Alışkanlıklarının İncelenmesi

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: Abdullah DEMİR

Yanal Yüklü Eğik Rijit Kazıkların Sayısal Analizi

Journal Article published 1 Sep 2019 in Teknik Dergi

Authors: Gizem MISIR, Mustafa LAMAN

Roughness Coefficient of a Highly Calcinated Penstock

Journal Article published 1 Jul 2019 in Teknik Dergi

Authors: Kutay ÇELEBİOĞLU

Gömülü HDPE Borularda Esneme Davranışının İncelenmesi

Journal Article published 1 Sep 2019 in Teknik Dergi

Authors: Havvanur KILIÇ, Emre AKINAY

Betonarme Perdelerin Plandaki Yerleşimlerinin Kirişsiz Döşemeli Yapılara Etkisinin İncelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2020 in Teknik Dergi

Authors: Ali BOZER