Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 60 results
Sort by: relevance publication year

Borulu Sulama Şebekeleri Optimizasyonu

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Gökhan Marım, Yakup Darama, Zafer Bozkuş

Betonarme Kesitlerin Kapasite Momentlerinin Yaklaşık Hesabı

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Uğur Ersoy, Mehmet Emre Ünal

Sinyalize Kavşaklarda Doygun Akım Değerinin İrdelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: S.Pelin Çalışkanelli, Serhan TANYEL

Comparison of Blast Analysis Methods for Modular Steel Structures

Journal Article published 1 Mar 2018 in Teknik Dergi

Authors: Bülent Erkmen

Betonarme Binalarda Bölme Duvar Etkilerinin Tam Ölçekli Deneylerle Araştırılması

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Fuat Aras

Beton Gürültü Bariyeri İçin Perlit Kaplama ve Maliyeti

Journal Article published 1 May 2018 in Teknik Dergi

Authors: Metehan ÇALIŞ, Zübeyde ÖZTÜRK

An Efficient Contact Tank Design for Potable Water Treatment

Journal Article published 1 Mar 2018 in Teknik Dergi

Authors: Ender Demirel, Mustafa Aral

Türkiye’de Devlet Karayollarında Kaza Oranlarının ve Kaza Örüntüsünün Analizi

Journal Article published 1 Sep 2018 in Teknik Dergi

Authors: Murat Özen, Fikret Zorlu

Türkiye’nin En Uzun Sulama Tüneli Suruç Tünelinde Geoteknik ve Tahkimat Tasarımları

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: celal ağan, serkan ertürk

İkili Köprü Ayaklarında Temiz Su Oyulmasının Zamansal Gelişimi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Meriç Yılmaz, A. Melih Yanmaz, Mete Köken

Kentiçi Yol Ağlarının Rasyonellik Hesabında Monte Carlo Yönteminin Kullanımı

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Kadir Akgöl, Banihan Günay

GÜZELHİSAR DERESİ’NİN ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN SUYOLU OLARAK TASARIMI

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: İrşad Bayırhan, Selçuk Nas

BETONARME KİRİŞLERİN HASAR SINIRLARININ DENEYSEL GÖZLEMLERLE İRDELENMESİ

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Cem AYDEMİR, Müberra ESER AYDEMİR

Farklı Tip Betonarme Binalar İçin Geliştirilmiş Hasar Tahmin Yöntemleri

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Ali Gürbüz, Muhammed Tekin

Tasarım Spektrumu Parametreleri için Olasılıksal Sisimik Tehlike Analizlerine Bağlı Bir Çalışma

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Özkan Kale

Betti Teoremi ile Plaklar ve Dönel Kabuklar için Genelleştirilmiş Sonlu Fark Çözümü

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Nahit Kumbasar

EĞİK KISA KAZIKLARIN YANAL YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİNİN DENEYSEL OLARAK İRDELENMESİ

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Gizem MISIR, Mustafa LAMAN

Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesinin Depreme Karşı Çelik Donatılarla Güçlendirilmesi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: Hande GÖKDEMİR, Tuğrul TANKUT

Çelik-Beton Kompozit Kat Döşemesi Yangın Dayanım Deneyi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: SERDAR SELAMET, Fırat Yolaçan

Gedikbulak Okul Binasının Sismik Performansı Hakkında

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7889 to 7889

Authors: Mehmet Sefa ORAK, Zekai CELEP