Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 45 results
Sort by: relevance publication year

Sinyalize Kavşaklarda Doygun Akım Değerinin İrdelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: S.Pelin Çalışkanelli, Serhan TANYEL

Türkiye’nin En Uzun Sulama Tüneli Suruç Tünelinde Geoteknik ve Tahkimat Tasarımları

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: celal ağan, serkan ertürk

İkili Köprü Ayaklarında Temiz Su Oyulmasının Zamansal Gelişimi

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Meriç Yılmaz, A. Melih Yanmaz, Mete Köken

Kentiçi Yol Ağlarının Rasyonellik Hesabında Monte Carlo Yönteminin Kullanımı

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: Kadir Akgöl, Banihan Günay

GÜZELHİSAR DERESİ’NİN ALİAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN SUYOLU OLARAK TASARIMI

Journal Article published 1 Jan 2018 in Teknik Dergi

Authors: İrşad Bayırhan, Selçuk Nas

BETONARME KİRİŞLERİN HASAR SINIRLARININ DENEYSEL GÖZLEMLERLE İRDELENMESİ

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Cem AYDEMİR, Müberra ESER AYDEMİR

Farklı Tip Betonarme Binalar İçin Geliştirilmiş Hasar Tahmin Yöntemleri

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Ali Gürbüz, Muhammed Tekin

Tasarım Spektrumu Parametreleri için Olasılıksal Sisimik Tehlike Analizlerine Bağlı Bir Çalışma

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Özkan Kale

Betti Teoremi ile Plaklar ve Dönel Kabuklar için Genelleştirilmiş Sonlu Fark Çözümü

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Nahit Kumbasar

EĞİK KISA KAZIKLARIN YANAL YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİNİN DENEYSEL OLARAK İRDELENMESİ

Journal Article published 1 Oct 2017 in Teknik Dergi

Authors: Gizem MISIR, Mustafa LAMAN