Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 32 results
Sort by: relevance publication year

Türkiye’nin En Uzun Sulama Tüneli Suruç Tünelinde Geoteknik ve Tahkimat Tasarımları

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: celal ağan, serkan ertürk

Çelik-Beton Kompozit Kat Döşemesi Yangın Dayanım Deneyi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: SERDAR SELAMET, Fırat Yolaçan

Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesinin Depreme Karşı Çelik Donatılarla Güçlendirilmesi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: Hande GÖKDEMİR, Tuğrul TANKUT

Kızılırmak Nehrinde Bazı İstasyonlardaki Akımların Trend Analizi

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7779 to 7779

Authors: Murat AY, Özgür KİŞİ

Türk Yüklenici Firmaların Çevresel Performanslarının Analizi

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7795 to 7795

Authors: Deniz ARTAN İLTER

Gedikbulak Okul Binasının Sismik Performansı Hakkında

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7889 to 7889

Authors: Mehmet Sefa ORAK, Zekai CELEP

Toplu Ulaşımda Bekleme Süresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Güvenilirlik, Yolcu Bilgilendirme Sistemi ve Fiziksel Koşullar

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: Gizem DOĞAN, Mustafa ÖZUYSAL

Baraj Yıkılması Sonrası İki Boyutlu Taşkın Yayılımının Yerleşim Bölgeleri İçin Modellenmesi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi

Authors: Şebnem Elçi, Gökmen TAYFUR, İsmail Haltas, Bülent Kocaman

Altyapı Varlıkları Yönetimi: İstanbul Atatürk Havalimanı Terminal Binası Vaka Çalışması

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7883 to 7883

Authors: Sadık YİĞİT, Beliz ÖZORHON

Türkiye Kentsel Katı Atık Kompozisyonunun Kayma Mukavemeti Özellikleri ve Şev Duraylılığının İncelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 1 on pages 7703 to 7703

Authors: Hasan Fırat PULAT, Yeliz YÜKSELEN AKSOY

Mevsimsel Yağışların Jeoistatistiksel Yöntemle Modellenmesi ve Gözlemi Olmayan Noktalarda Tahmin Edilmesi

Journal Article published 1 Jan 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 1 on pages 7725 to 7725

Authors: Hatice ÇITAKOĞLU, Mahmut ÇETİN, Murat ÇOBANER, Tefaruk HAKTANIR

Akıllı Telefonlarda Yapı Analizi için Hızlı Yakınsayan Moment Dağıtma Algoritması

Journal Article published 1 Jan 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 1 on pages 7765 to 7765

Authors: Önder Halis BETTEMİR

Trafik Gürültüsünü Etkileyen Faktörlerin SoundPlan 6.5 Programı ile İncelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 1 on pages 7669 to 7669

Authors: Aybike ÖNGEL, Fatih SEZGİN

Sığ Akım Denklemlerinin Hidrolikte Kullanılması Üzerine Değerlendirmeler

Journal Article published 1 Jan 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 1 on pages 7747 to 7747

Authors: Behiye Nilay İŞCEN, Nuray ÖKTEM, Burak YILMAZ, İsmail AYDIN

Boşluklu Betonun Darbe Yükü Altındaki Davranışının Mezoskopik Analizi

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7823 to 7823

Authors: Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK, Ronnie Refstrup PEDERSEN, Jaap WEERHEIJM

Uluslararası Ortak Girişimlerin Başarısında Kültürel Uyumun Etkisinin İncelenmesi

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7845 to 7845

Authors: Beliz ÖZORHON, Hasan ALTUN

Ölçümleri Az Olan Kıyı Bölgelerinde Yağışın Yerel Dağılımının Belirlenmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi

Journal Article published 1 Jan 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 1

Authors: Ebru ERİŞ, Necati AĞIRALİOĞLU

Uydu Kaynaklı Yağmur Verilerinin Hata Oranlarının Deniz Kıyılarına Olan Uzaklığa Bağlı Analizi

Journal Article published 1 Jul 2017 in Teknik Dergi on pages 7993 to 7993

Authors: Meriç Yılmaz, Muhammad Amjad, Burak Bulut, M. Tuğrul Yılmaz

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi

Journal Article published 1 Jul 2015 in Teknik Dergi on pages 7115 to 7115

Authors: Bülent KAÇMAZ, Ali TOPAL, Burak ŞENGÖZ, Serhan TANYEL

Bazalt ve Atık Cam Agregalı Betonlarda Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmeleri ve Alkali Sızıntısı Seviyeleri

Journal Article published 1 Apr 2017 in Teknik Dergi volume 28 issue 2 on pages 7865 to 7865

Authors: Cihat YÜKSEL, Ali MARDANI-AGHABAGLOU, Ahsanollah BEGLARIGALE, Halit YAZICI, Kambiz RAMYAR, Özge ANDİÇ ÇAKIR