Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 30 results
Sort by: relevance publication year

İstanbul’da Yol Kenarı Parklarda Kullanıcı Alışkanlıklarının İncelenmesi

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: Abdullah DEMİR

Yanal Yüklü Eğik Rijit Kazıkların Sayısal Analizi

Journal Article published 1 Sep 2019 in Teknik Dergi

Authors: Gizem MISIR, Mustafa LAMAN

An Investigation of Litigation Process in Construction Industry in Turkey

Journal Article published 1 Nov 2018 in Teknik Dergi

Authors: Murat ÇEVİKBAŞ, Almula KÖKSAL

U Şekilli Betonarme Perdelerin Farklı Yatay Yük Etkileri Altında Doğrusal Olmayan Davranışı

Journal Article published 1 Jan 2019 in Teknik Dergi

Authors: Halit Erdem Çolakoğlu

Augmenting in situ lake level measurements with Earth observation satellites

Journal Article published 1 Nov 2018 in Teknik Dergi

Authors: Ahmet Emre Tekeli

Sıvılaşmanın UBC3D-PLM Model ile Tahmin Edilmesi: Santrifüj Deneyi Örneği

Journal Article published 1 Sep 2019 in Teknik Dergi

Authors: Selçuk DEMİR, Pelin ÖZENER

Residual Displacement Demand Evaluation From Spectral Displacement

Journal Article published 1 Mar 2019 in Teknik Dergi

Authors: Müberra ESER AYDEMİR, Cem AYDEMİR

Flood analysis using Adaptive Hydraulics (AdH) model in Akarcay Basin

Journal Article published 1 Mar 2019 in Teknik Dergi

Authors: Halil Ibrahim BURGAN, Yilmaz ICAGA

Dolgu Tasarımında Temel Zemini Göçmesine Dayalı Yaklaşım

Journal Article published 1 Sep 2019 in Teknik Dergi

Authors: safiye feyza çinicioğlu, zülal akbay arama

İstanbul’daki 2000 Yılı Sonrası Binalar İçin Tasarım Depremi Altında Karşılaştırmalı Yapısal Hasar ve Mali Kayıp Tahminleri

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: UFUK HANCILAR, Karin ŞEŞETYAN, Eser ÇAKTI