Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4869 results
Sort by: relevance publication year

PENELITIAN TERHADAP DEFORMASI PADA PADUAN ALUMINIUM TIPE A5083P-O DENGAN TEKNIK INTERFEROMETRI OPTIK

Journal Article published 10 Jan 2016 in Jurnal Teknologi volume 8 issue 2 on page 85

Authors: Muchiar Muchiar, Kisman Mahmud

PENCIRIAN SESAR-SESAR MAJOR DI SEKITAR SEMENANJUNG MALAYSIA BERDASARKAN TEKNIK SATELIT GRAVITI

Journal Article published 9 Jan 2018 in Jurnal Teknologi volume 80 issue 2

Authors: Nurul Fairuz Diyana Bahrudin, Umar Hamzah

Peningkatan Kualiti Produk (Billet) Melalui Teknik Asas Kawalan Kualiti

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Mohamad Azman Che Mat Isa, Jafri Mohd. Rohani

Anggaran Parameter Dinamik Penjana Menggunakan Teknik Pengoptimuman Kecerunan

Journal Article published 1 Jun 2002 in Jurnal Teknologi volume 36 issue 1

Authors: Samila Mat Zali, Azah Mohamed, Aini Hussain, Aznan Ezraie Ariffin

Teknik Fotoakustiks

Journal Article published 1 Jun 1989 in Jurnal Teknologi volume 13 issue 1

Authors: Abd Rahman Ismail, Mohd Annuar Abd Latif, Che Mazlan Saad

Kecekapan Teknik Firma Usahawan Melayu Dalam Sektor Perkhidmatan

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Noorasiah Sulaiman, Rahmah Ismail

Pengoptimuman Penyelesaian Masalah Penjadualan Waktu Kuliah dengan Teknik Algoritma Genetik

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Fahrul Hakim Ayob, M. Nasir Sulaiman, Mohd. Othman

Pembentukan Diafragma Beralun Silikon Dengan Menggunakan Teknik Punaran Anisotropik

Journal Article published 1 Dec 2006 in Jurnal Teknologi volume 45 issue 1

Authors: Norhayati Soin, Burhanuddin Yeop Majlis

Risiko Pembangunan Sistem Secara Penyumberluaran : Pengujian Menggunakan Teknik Proses Analisis Berhirarki

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Jamaiah H.Yahaya, Nor Fazila Hamzah, Aziz Deraman, Yusmadi Yah Jusoh

Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Mata Pelajaran Elektronik: Satu Kajian Tindakan Di Sekolah Menengah Teknik

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Ramlee Mustapha, Zaharatul Laili Abdul Rahim