Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4536 results
Sort by: relevance publication year

Pembentukan Diafragma Beralun Silikon Dengan Menggunakan Teknik Punaran Anisotropik

Journal Article published 1 Dec 2006 in Jurnal Teknologi volume 45 issue 1

Authors: Norhayati Soin, Burhanuddin Yeop Majlis

Kecekapan Teknik Firma Usahawan Melayu Dalam Sektor Perkhidmatan

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Noorasiah Sulaiman, Rahmah Ismail

Teknik Fotoakustiks

Journal Article published 1 Jun 1989 in Jurnal Teknologi volume 13 issue 1

Authors: Abd Rahman Ismail, Mohd Annuar Abd Latif, Che Mazlan Saad

Pengoptimuman Penyelesaian Masalah Penjadualan Waktu Kuliah dengan Teknik Algoritma Genetik

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Fahrul Hakim Ayob, M. Nasir Sulaiman, Mohd. Othman

Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Mata Pelajaran Elektronik: Satu Kajian Tindakan Di Sekolah Menengah Teknik

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Ramlee Mustapha, Zaharatul Laili Abdul Rahim

Peningkatan Kualiti Produk (Billet) Melalui Teknik Asas Kawalan Kualiti

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Mohamad Azman Che Mat Isa, Jafri Mohd. Rohani

Aplikasi Konsep dan Kaedah Lukisan Kejuruteraan dalam Matematik oleh Guru-guru Matematik di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Kelantan

Journal Article published 1 Dec 2001 in Jurnal Teknologi volume 35 issue 1

Authors: Widad Othman, Hatta Ismail

Anggaran Parameter Dinamik Penjana Menggunakan Teknik Pengoptimuman Kecerunan

Journal Article published 1 Jun 2002 in Jurnal Teknologi volume 36 issue 1

Authors: Samila Mat Zali, Azah Mohamed, Aini Hussain, Aznan Ezraie Ariffin

Risiko Pembangunan Sistem Secara Penyumberluaran : Pengujian Menggunakan Teknik Proses Analisis Berhirarki

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Jamaiah H.Yahaya, Nor Fazila Hamzah, Aziz Deraman, Yusmadi Yah Jusoh

Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional : Integrasi Kaedah Avicenna Dan Konsep Pendidikan Untuk Semua

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Muhamad Afzamiman Aripin, Rohana Hamzah, Muhammad Zulfadly Othman, Ismail Sabri Norihan

Budaya Berbahasa Menurut Perspektif Islam

Journal Article published 1 Sep 2010 in Jurnal Teknologi volume 53 issue 1

Authors: Azman Che Mat, Azhar Muhammad

Perkembangan Pasaran Modal Islam dalam Pembangunan Ekonomi Negara

Journal Article published 1 Jun 2009 in Jurnal Teknologi volume 50 issue 1

Authors: Hussin Salamon

Thermoacoustic Heat Engine

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: N. Mohd. Ghazali, Farid Nasir Ani

Active Log Periodic Antenna

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohamad Kamal A. Rahim

Dynamic Timetabling Using Reactive Constraint Agents

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Hany Alashwal, Safaai Deris

Hubungan antara Nilai Kerja dan Faktor Demografi Guru Pelatih

Journal Article published 1 Dec 2004 in Jurnal Teknologi volume 41 issue 1

Authors: Zakaria Kasa

Perbandingan Konsep Kendiri Staf Di Bawah Kepemimpinan Wanita

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Ishak Mad Shah

Asimilasi Dan Disimilasi Dalam Bahasa Arab

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Mohd. Zaki Abd. Rahman

Altitude Controller Design for Quadcopter UAV

Journal Article published 15 Apr 2015 in Jurnal Teknologi volume 74 issue 1

Authors: Muhammad Zaki Mustapa

SOFT SHADOWS USING SP-LINE APPROXIMATION

Journal Article published 13 Jul 2015 in Jurnal Teknologi volume 75 issue 2

Authors: Hoshang Kolivand, Mohd Shahrizal Sunar