Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4733 results
Sort by: relevance publication year

PENCIRIAN SESAR-SESAR MAJOR DI SEKITAR SEMENANJUNG MALAYSIA BERDASARKAN TEKNIK SATELIT GRAVITI

Journal Article published 9 Jan 2018 in Jurnal Teknologi volume 80 issue 2

Authors: Nurul Fairuz Diyana Bahrudin, Umar Hamzah

Anggaran Parameter Dinamik Penjana Menggunakan Teknik Pengoptimuman Kecerunan

Journal Article published 1 Jun 2002 in Jurnal Teknologi volume 36 issue 1

Authors: Samila Mat Zali, Azah Mohamed, Aini Hussain, Aznan Ezraie Ariffin

Pengoptimuman Penyelesaian Masalah Penjadualan Waktu Kuliah dengan Teknik Algoritma Genetik

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Fahrul Hakim Ayob, M. Nasir Sulaiman, Mohd. Othman

Pembentukan Diafragma Beralun Silikon Dengan Menggunakan Teknik Punaran Anisotropik

Journal Article published 1 Dec 2006 in Jurnal Teknologi volume 45 issue 1

Authors: Norhayati Soin, Burhanuddin Yeop Majlis

Kecekapan Teknik Firma Usahawan Melayu Dalam Sektor Perkhidmatan

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Noorasiah Sulaiman, Rahmah Ismail

Teknik Fotoakustiks

Journal Article published 1 Jun 1989 in Jurnal Teknologi volume 13 issue 1

Authors: Abd Rahman Ismail, Mohd Annuar Abd Latif, Che Mazlan Saad

Peningkatan Kualiti Produk (Billet) Melalui Teknik Asas Kawalan Kualiti

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Mohamad Azman Che Mat Isa, Jafri Mohd. Rohani

Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Mata Pelajaran Elektronik: Satu Kajian Tindakan Di Sekolah Menengah Teknik

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Ramlee Mustapha, Zaharatul Laili Abdul Rahim

Risiko Pembangunan Sistem Secara Penyumberluaran : Pengujian Menggunakan Teknik Proses Analisis Berhirarki

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Jamaiah H.Yahaya, Nor Fazila Hamzah, Aziz Deraman, Yusmadi Yah Jusoh

Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional : Integrasi Kaedah Avicenna Dan Konsep Pendidikan Untuk Semua

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Muhamad Afzamiman Aripin, Rohana Hamzah, Muhammad Zulfadly Othman, Ismail Sabri Norihan

Aplikasi Konsep dan Kaedah Lukisan Kejuruteraan dalam Matematik oleh Guru-guru Matematik di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Kelantan

Journal Article published 1 Dec 2001 in Jurnal Teknologi volume 35 issue 1

Authors: Widad Othman, Hatta Ismail

The Future of Biotechnology

Journal Article published 13 Mar 2013 in Jurnal Teknologi volume 59 issue 1

Authors: Peter Klappa

Logic And Prolog Database System

Journal Article published 1 Dec 1989 in Jurnal Teknologi volume 14 issue 1

Authors: Mohamed Othman

Integrated Optical Circuits

Journal Article published 1 Dec 1991 in Jurnal Teknologi volume 18 issue 1

Authors: Norazan Mohd Kassim

Fuzzy Logic Control

Journal Article published 1 Jun 1993 in Jurnal Teknologi volume 21 issue 1

Authors: Marzuki Khalid, Sigeru Omatu

Fire Safety in Buildings

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Kelvin L Walls

Soil Improvement Techniques

Journal Article published 1 Jun 1983 in Jurnal Teknologi volume 3 issue 1

Authors: Mohd. Zain Hj. Yusuf

Menilai Teknik Penyebatian Kemahiran Berfikir sebagai Satu Alternatif untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir dan Memahami Mata Pelajaran Fizik

Journal Article published 29 Mar 2017 in Sains Humanika volume 9 issue 1-5

Authors: Badariah Hashim, Nurulhuda Abd Rahman, Razak Abd. Samad Yahya

People’s Perception of Public Transport Services in Oman

Journal Article published 24 Oct 2013 in Jurnal Teknologi volume 65 issue 3

Authors: Rakesh Belwal

Thermoacoustic Heat Engine

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: N. Mohd. Ghazali, Farid Nasir Ani