Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 4763 results
Sort by: relevance publication year

PENCIRIAN SESAR-SESAR MAJOR DI SEKITAR SEMENANJUNG MALAYSIA BERDASARKAN TEKNIK SATELIT GRAVITI

Journal Article published 9 Jan 2018 in Jurnal Teknologi volume 80 issue 2

Authors: Nurul Fairuz Diyana Bahrudin, Umar Hamzah

Peningkatan Kualiti Produk (Billet) Melalui Teknik Asas Kawalan Kualiti

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Mohamad Azman Che Mat Isa, Jafri Mohd. Rohani

Anggaran Parameter Dinamik Penjana Menggunakan Teknik Pengoptimuman Kecerunan

Journal Article published 1 Jun 2002 in Jurnal Teknologi volume 36 issue 1

Authors: Samila Mat Zali, Azah Mohamed, Aini Hussain, Aznan Ezraie Ariffin

Teknik Fotoakustiks

Journal Article published 1 Jun 1989 in Jurnal Teknologi volume 13 issue 1

Authors: Abd Rahman Ismail, Mohd Annuar Abd Latif, Che Mazlan Saad

Kecekapan Teknik Firma Usahawan Melayu Dalam Sektor Perkhidmatan

Journal Article published 1 Jun 2007 in Jurnal Teknologi volume 46 issue 1

Authors: Noorasiah Sulaiman, Rahmah Ismail

Pengoptimuman Penyelesaian Masalah Penjadualan Waktu Kuliah dengan Teknik Algoritma Genetik

Journal Article published 1 Jun 2004 in Jurnal Teknologi volume 40 issue 1

Authors: Fahrul Hakim Ayob, M. Nasir Sulaiman, Mohd. Othman

Pembentukan Diafragma Beralun Silikon Dengan Menggunakan Teknik Punaran Anisotropik

Journal Article published 1 Dec 2006 in Jurnal Teknologi volume 45 issue 1

Authors: Norhayati Soin, Burhanuddin Yeop Majlis

Risiko Pembangunan Sistem Secara Penyumberluaran : Pengujian Menggunakan Teknik Proses Analisis Berhirarki

Journal Article published 29 Dec 2014 in Jurnal Teknologi volume 72 issue 1

Authors: Jamaiah H.Yahaya, Nor Fazila Hamzah, Aziz Deraman, Yusmadi Yah Jusoh

Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Mata Pelajaran Elektronik: Satu Kajian Tindakan Di Sekolah Menengah Teknik

Journal Article published 1 Dec 2008 in Jurnal Teknologi volume 49 issue 1

Authors: Ramlee Mustapha, Zaharatul Laili Abdul Rahim

Aplikasi Konsep dan Kaedah Lukisan Kejuruteraan dalam Matematik oleh Guru-guru Matematik di Sekolah Menengah Teknik Seluruh Negeri Kelantan

Journal Article published 1 Dec 2001 in Jurnal Teknologi volume 35 issue 1

Authors: Widad Othman, Hatta Ismail

Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional : Integrasi Kaedah Avicenna Dan Konsep Pendidikan Untuk Semua

Journal Article published 1 Sep 2011 in Jurnal Teknologi volume 56 issue 1

Authors: Muhamad Afzamiman Aripin, Rohana Hamzah, Muhammad Zulfadly Othman, Ismail Sabri Norihan

The Future of Biotechnology

Journal Article published 13 Mar 2013 in Jurnal Teknologi volume 59 issue 1

Authors: Peter Klappa

Fire Safety in Buildings

Journal Article published 1 Jun 2001 in Jurnal Teknologi volume 34 issue 1

Authors: Kelvin L Walls

Soil Improvement Techniques

Journal Article published 1 Jun 1983 in Jurnal Teknologi volume 3 issue 1

Authors: Mohd. Zain Hj. Yusuf

Logic And Prolog Database System

Journal Article published 1 Dec 1989 in Jurnal Teknologi volume 14 issue 1

Authors: Mohamed Othman

Integrated Optical Circuits

Journal Article published 1 Dec 1991 in Jurnal Teknologi volume 18 issue 1

Authors: Norazan Mohd Kassim

Fuzzy Logic Control

Journal Article published 1 Jun 1993 in Jurnal Teknologi volume 21 issue 1

Authors: Marzuki Khalid, Sigeru Omatu

Menilai Teknik Penyebatian Kemahiran Berfikir sebagai Satu Alternatif untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir dan Memahami Mata Pelajaran Fizik

Journal Article published 29 Mar 2017 in Sains Humanika volume 9 issue 1-5

Authors: Badariah Hashim, Nurulhuda Abd Rahman, Razak Abd. Samad Yahya

Marine Education and Research Development in Malaysia

Journal Article published 15 Jul 2014 in Jurnal Teknologi volume 69 issue 7

Authors: Jaswar Koto, M. Nakisa

Marine Navigation Collision Preventing System

Journal Article published 15 Jul 2014 in Jurnal Teknologi volume 69 issue 7

Authors: Amirrudin Yaacob, M. Rashidi, Jaswar Koto