Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 80163 results
Sort by: relevance publication year

Yapıların Zaman-Frekans Ortamında Dalgacık Dönüşümü Metoduyla Hasar Analizleri

Journal Article published 1 Jan 2019 in Teknik Dergi

Authors: Ömer Sak, Kemal Beyen

LEED Yeşil Bina Sertifika Sisteminin Taşınmaz Değeri Üzerindeki Etkilerinin İrdelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2019 in Teknik Dergi

Authors: Latif Onur UĞUR, Neşe LEBLEBİCİ

Zemin Büyütme Katsayılarının Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Sismik Performans Potansiyeline ve Maliyetine Etkileri

Journal Article published 1 Jan 2019 in Teknik Dergi

Authors: Peyman AZİMİ, Hatice GAZİ, Cenk ALHAN

Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton İçeren Kirişlerin Eğilme Davranışı

Journal Article published 1 Jan 2019 in Teknik Dergi

Authors: KAAN TÜRKER, TAMER BİROL, ALTUĞ YAVAŞ, UMUT HASGÜL, HALİT YAZICI

Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Çok Katlı Çerçevelerin Deplasman Yüklemesine Göre Analizi

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: Çağlayan HIZAL, Gürsoy TURAN

Çelik Çekirdekli Burkulması Önlenmiş Çaprazların (BÖÇ) Tasarımı, Üretimi ve Deneysel İncelenmesi

Journal Article published 1 Jan 2019 in Teknik Dergi

Authors: Çiğdem Avcı-Karataş, Oğuz C. Çelik

Yağışın Alansal Dağılımının Haritalandırılmasında Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Akdeniz Bölgesi Örneği

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: Ahmet İLKER, Özlem TERZİ, Erhan ŞENER

Batı Akdeniz Havzası Sınırlarının Yüksek Doğrulukla Belirlenmesi

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: Türkay GÖKGÖZ, Mustafa ERDOĞAN, Kemal SEYREK, İbrahim Murat OZULU

İstanbul’daki 2000 Yılı Sonrası Binalar İçin Tasarım Depremi Altında Karşılaştırmalı Yapısal Hasar ve Mali Kayıp Tahminleri

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: UFUK HANCILAR, Karin ŞEŞETYAN, Eser ÇAKTI

Tarihi Yapı Malzeme Özelliklerinin Dinamik Parametrelerle Belirlenmesi: Lala Paşa Camii Örneği

Journal Article published 1 May 2019 in Teknik Dergi

Authors: İrfan KOCAMAN, Dilek OKUYUCU, İlker KAZAZ