Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 10 results
Sort by: relevance publication year

Screen Printed Thermoelectric Devices

Monograph published 16 Apr 2014

Authors: Andreas Willfahrt, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet,

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Monograph published 28 Dec 2016

Authors: Daniel Lövheim

Microscopic Modeling and Simulation of Pedestrian Traffic

Monograph published 19 Nov 2013

Authors: Fredrik Johansson, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem, Tekniska högskolan, Linköpings universitet

Factors Influencing the Choice between Road and Multimodal Transportation

Monograph published 2 Dec 2013

Authors: Martin Heljedal, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet

När är nudges acceptabla? : Påverkan av mottagare, teknik, alternativ och beslutsarkitekter

Monograph published 14 Dec 2018 in Linköping Studies in Behavioural Science

Authors: William Hagman

Det komplexa deltagandet : Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

Monograph published 11 Nov 2013

Authors: John Sjöström, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, Sweden

Aiding science : Swedish research aid policy 1973-2008

Monograph published 13 Dec 2013

Authors: Veronica Brodén Gyberg, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, Sweden

Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller : En aktionsforskningsstudie

Monograph published 9 Apr 2018 in Studies in Science and Technology Education

Authors: Johan Boström

Towards a Framework for Process Mapping and Performance Measurement in Construction Supply Chains

Monograph published 25 Nov 2013

Authors: Micael Thunberg, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem, Tekniska högskolan, Linköpings universitet

A Remote Monitoring and Control System for Cultural Heritage Buildings Utilizing Wireless Sensor Networks

Monograph published 16 Dec 2013

Authors: Jingcheng Zhang, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Fysik och elektroteknik, Linköpings universitet, Sweden