Funding Data Link References Status API Help
type
year
publication
category
publisher
funder name
source
Page 1 of 4524 results
Sort by: relevance publication year

Snail-based nanofibers

Journal Article published Feb 2018 in Materials Letters

Authors: Dan-Ni Yu, Dan Tian, Ji-Huan He

Electric field computation inside a rectangular petrol tank

Journal Article published Jun 2013 in Journal of Electrostatics volume 71 issue 3 on pages 332 to 335

Authors: Dan D. Micu, Dan Micu

Mixed transfer processes in glass technology

Journal Article published Jul 1986 in Journal of Non-Crystalline Solids volume 84 issue 1-3 on pages 390 to 400

Authors: Dan Mintici, Dan Nicolescu

Mesoporous amorphous MnO2 as electrode material for supercapacitor

Journal Article published 10 Jan 2007 in Journal of Solid State Electrochemistry volume 11 issue 8 on pages 1101 to 1107

Authors: Mao-Wen Xu, Dan-Dan Zhao, Shu-Juan Bao, Hu-Lin Li

Mesoporous indium oxide synthesized via a nanocasting route

Journal Article published Aug 2008 in Materials Letters volume 62 issue 23 on pages 3868 to 3871

Authors: Xiaoyong Lai, Hong Wang, Dan Mao, Nailiang Yang, Jianxi Yao, Chaojian Xing, Dan Wang, Xiaotian Li

Synthesis and photocatalytic properties of core–shell structured α-Fe2O3@SnO2 shuttle-like nanocomposites

Journal Article published 2011 in CrystEngComm volume 13 issue 14 on page 4486

Authors: Lu-Ping Zhu, Nai-Ci Bing, Dan-Dan Yang, Yang Yang, Gui-Hong Liao, Li-Jun Wang

LOCAL ENTANGLEMENT ENTROPY AT THE MOTT METAL-INSULATOR TRANSITION IN INFINITE DIMENSIONS

Journal Article published 20 Feb 2013 in Modern Physics Letters B volume 27 issue 05 on page 1350034

Authors: DAN-DAN SU, XI DAI, NING-HUA TONG

Characterizations of High-Temperature Superconducting Step-Edge Josephson Junction Mixer

Journal Article published Oct 2014 in IEEE Transactions on Applied Superconductivity volume 24 issue 5 on pages 1 to 4

Authors: Dan Dan Bai, Jia Du, Yu Sheng He

Design and application of the ice force sensor based on fiber Bragg grating

Journal Article published Dec 2011 in Measurement volume 44 issue 10 on pages 2090 to 2095

Authors: Zi-guang Jia, Liang Ren, Dong-sheng Li, Dan-dan Zhang, Hong-nan Li

In situ synthesis of PEDOT:PSS@AgNPs nanocomposites

Journal Article published Aug 2017 in Synthetic Metals volume 230 on pages 1 to 6

Research funded by Jurong City SME Innovation Foundation of Jiangsu Province (China)

Authors: Yu Wang, Feng-Fei Pang, Dan-Dan Liu, Guo-Zhi Han