Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 929 results
Sort by: relevance publication year

Effect of Tetrandrine against Candida albicans Biofilms

Journal Article published 18 Nov 2013 in PLoS ONE volume 8 issue 11 on page e79671

Authors: Lan-Xue Zhao, De-Dong Li, Dan-Dan Hu, Gan-Hai Hu, Lan Yan, Yan Wang, Yuan-Ying Jiang

Editors: Tom Coenye

Functional Evolution of a Multigene Family: Orthologous and Paralogous Pheromone Receptor Genes in the Turnip Moth, Agrotis segetum

Journal Article published 10 Oct 2013 in PLoS ONE volume 8 issue 10 on page e77345

Authors: Dan-Dan Zhang, Christer Löfstedt

Editors: Claude Wicker-Thomas

Mapping Hydrophobicity on the Protein Molecular Surface at Atom-Level Resolution

Journal Article published 2 Dec 2014 in PLoS ONE volume 9 issue 12 on page e114042

Authors: Dan V. Nicolau Jr., Ewa Paszek, Florin Fulga, Dan V. Nicolau

Editors: Paolo Carloni

Protein Molecular Surface Mapped at Different Geometrical Resolutions

Journal Article published 14 Mar 2013 in PLoS ONE volume 8 issue 3 on page e58896

Authors: Dan V. Nicolau, Ewa Paszek, Florin Fulga, Dan V. Nicolau

Editors: Franca Fraternali

Features and Risk Factors of Nonfatal Injury among the Rural Children: A Survey of Seven Schools in a Mountain Area in Southwest China

Journal Article published 10 Jul 2014 in PLoS ONE volume 9 issue 7 on page e102099

Authors: Xiu-Quan Shi, Yong-Hong Qi, Dan Shi, Cheng Yan, Junxin Shi, Bo-Ling Cao, Dan Liu, Li-Rong Luo, Hai-Yan Wang

Editors: Delmiro Fernandez-Reyes

Mining Genes Involved in Insecticide Resistance of Liposcelis bostrychophila Badonnel by Transcriptome and Expression Profile Analysis

Journal Article published 20 Nov 2013 in PLoS ONE volume 8 issue 11 on page e79878

Authors: Wei Dou, Guang-Mao Shen, Jin-Zhi Niu, Tian-Bo Ding, Dan-Dan Wei, Jin-Jun Wang

Editors: Daniel Doucet

Decreased Expression of the GATA3 Gene Is Associated with Poor Prognosis in Primary Gastric Adenocarcinoma

Journal Article published 4 Feb 2014 in PLoS ONE volume 9 issue 2 on page e87195

Authors: Rajiv Prasad Keshari, Wei Wang, Yu Zhang, Dan-dan Wang, Yuan-fang Li, Shu-qiang Yuan, Hai-bo Qiu, Chun-yu Huang, Yong-ming Chen, Jian-chuan Xia, Zhi-wei Zhou

Editors: Riccardo Dolcetti

Population Genetics of Two Asexually and Sexually Reproducing Psocids Species Inferred by the Analysis of Mitochondrial and Nuclear DNA Sequences

Journal Article published 27 Mar 2012 in PLoS ONE volume 7 issue 3 on page e33883

Authors: Dan-Dan Wei, Ming-Long Yuan, Bao-Jun Wang, An-Wei Zhou, Wei Dou, Jin-Jun Wang

Editors: Keith A. Crandall

pVHL Mediates K63-Linked Ubiquitination of nCLU

Journal Article published 20 Apr 2012 in PLoS ONE volume 7 issue 4 on page e35848

Authors: Jing Xue, Dan-dan Lv, Shi Jiao, Wenting Zhao, Xuebing Li, Heng Sun, Bing Yan, Li Fan, Rong-gui Hu, Jing Fang

Editors: Marianne Koritzinsky

Poor Prognosis of Gastric Adenocarcinoma with Decreased Expression of AHRR

Journal Article published 27 Aug 2012 in PLoS ONE volume 7 issue 8 on page e43555

Authors: Yuan-fang Li, Dan-dan Wang, Bai-wei Zhao, Wei Wang, Shu-qiang Yuan, Chun-yu Huang, Yong-ming Chen, Yan Zheng, Rajiv Prasad Keshari, Jian-chuan Xia, Zhi-wei Zhou

Editors: Masaru Katoh