Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 7 of 1724 results
Sort by: relevance publication year

Zadovoljstvo uporabnikov sodobne informacijske tehnologije

JOURNAL ARTICLE published 2002 in Organizacija znanja

Authors: Maja Miličić

Tehnologije i principi solarnog adsorpcionog hlađenja

JOURNAL ARTICLE published 26 January 2022 in Procesna tehnika

Authors: Branislav Petrović | Milan Gojak | Đorđe Kozić

CARBURIZING-QUENCHING HARDNESS MODEL ANALYSIS AND COMPARISON

JOURNAL ARTICLE published 5 February 2024 in Materiali in tehnologije

Authors: Wang Xin

Uvajanje tehnologije RFID v slovenskih knjižnicah

JOURNAL ARTICLE published 2005 in Organizacija znanja

Authors: Matjaž Cigrovski

Data protection in a hyper-converged world: our story

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Damijan Bačani | HYCU Inc., Ljubljana, Slovenija

Semantički web - ideja i tehnologije

JOURNAL ARTICLE published 2009 in Organizacija znanja

Authors: Ljubiša Milivojević

Jezikovne tehnologije, tihi spremljevalec IKT

JOURNAL ARTICLE published 12 April 2022 in Pomurska obzorja

Authors: Mirjam Sepesy Maučec

Vsiljeno spletno poučevanje tehnike in tehnologije na daljavo

BOOK CHAPTER published 2021 in Izzivi in priložnosti tehniškega izobraževanja

Authors: Katja Krecenbaher Mernik | Mateja Ploj Virtič

ADVANCED MATERIALS AND RESEARCH FOR THE GREEN FUTURE

JOURNAL ARTICLE published 25 January 2023 in Materiali in tehnologije

Authors: Bojan Podgornik

Od velepodatkov do pametnih in hitrih podatkov

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Muhamed Turkanović | Aida Kamišalić Latifič

Prehod aplikacij z ogrodja angularjs na angular

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Luka Juršnik | Gordana Budimir

Strokovna praksa med študijem živilske tehnologije

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2004 in Acta agriculturae Slovenica

Authors: Elisabeth DUMOULIN | Richard KING | Veronika ABRAM

Kako smo postavili temelje za digitalno transformacijo podjetja Ryanair?

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Bojan Lozinšek

Moderne tehnologije u funkciji pametnih gradova

JOURNAL ARTICLE published 14 May 2019 in ZBORNIK RADOVA UNIVERZITETA SINERGIJA

Authors: Aleksandar Sandro Cvetković | Saša Adamović

Neprekinjena integracija in postavitev MAUI mobilnih aplikacij

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Alen Granda

Hibridni certifikati post-kvantne kriptografije

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Nastja Cepak | Jakob Matek

CORROSION BEHAVIOUR OF ADDITIVELY MANUFACTURED METALLIC MATERIALS

JOURNAL ARTICLE published 3 April 2024 in Materiali in tehnologije

Authors: Aleksandra Kocijan

Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Dejavniki in modeli

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2016 in Andragoška spoznanja

Authors: Nina Kristl

Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana: II. Mehanička svojstva, električna provodnost i toplinska postojanost

JOURNAL ARTICLE published 10 June 2017 in Kemija u industriji

Authors: Sanja Lučić Blagojević | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb | Martina Zeljko | Marijana Kraljić Roković | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb | Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb

Editors: Nenad Bolf | Faculty of Chemical Engineering and Technology, Universitiy in Zagreb, Croatia

Vpliv upravljanja uporabniških pooblastil na varnost podatkov

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Evgen Jamnikar | Andrej Zimšek