Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 77 results
Sort by: relevance publication year

Uporaba programskega jezika Julia za namene podatkovne znanosti

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Tadej Lahovnik | Grega Vrbančič | Iztok Fister | Vili Podgorelec

Nadgradnja obstoječega sistema za neprekinjeno integracijo in dostavo

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Martin Potrč | Nejc Maleš | Matjaž Matjašec | Dušan Bratuša

Kaj je Blazor Hybrid in kako nam lahko pomaga pri nadgradnji programske opreme?

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Matjaž Prtenjak

Vpeljava zabojnikov v oblačno zasnovana zasebna omrežja 5G

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Urban Zaletel | Kristjan Voje | Benjamin Burgar | Uroš Brovč

OID4VC: Izdajanje in deljenje preverljivih poverilnic na osnovi OpenID Connect

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Martin Domajnko | Vid Keršič | Muhamed Turkanović

Podatki v utripu srca: podatkovna platforma za zajem biosenzoričnih podatkov v realnem času

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Urška Nered | Jure Jeraj

Testno ogrodje za razvijalce - ali kako doseči, da razvijalci celovito testirajo

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Mitja Krajnc | Tadej Ciglič | Boris Ovčjak

"Politika" kibernetske varnosti

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2019 in OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019

Authors: Boštjan Kežmah

Omejevanje frekvence zahtevkov na odjemalcu

PROCEEDINGS ARTICLE published 7 September 2022 in OTS 2022 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik petindvajsete konference, Maribor, 7. in 8. september 2022

Authors: Aljaž Mislovič

Uporaba ogrodja Scrum v neprogramerskih projektih

PROCEEDINGS ARTICLE published 7 September 2022 in OTS 2022 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik petindvajsete konference, Maribor, 7. in 8. september 2022

Authors: Štefan Masič

Ko sočasnost in funkcija presežeta objektnost

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2019 in OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019

Authors: Bojan Štok | Teodor Veingerl

Tehnični izzivi sodobne poslovne analitike

PROCEEDINGS ARTICLE published 7 September 2022 in OTS 2022 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik petindvajsete konference, Maribor, 7. in 8. september 2022

Authors: Mateja Verlič Brunčič | Boris Ovčjak

25 let razvoja informatike skozi prizmo konference OTS

PROCEEDINGS ARTICLE published 7 September 2022 in OTS 2022 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik petindvajsete konference, Maribor, 7. in 8. september 2022

Authors: Luka Pavlič

Možnosti in izzivi uporabe protokola IPFS

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2019 in OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019

Authors: Aida Kamišalić | Muhamed Turkanović

An Inside Look into Flutter Development

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2019 in OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019

Authors: Blagoj Soklevski | Andrej Kline

Razvoj spletnih aplikacij v ogrodju Yesod

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2019 in OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019

Authors: Dušan Fister | Iztok Fister Jr.

Razvoj večplatformne aplikacije za prikaz naprav pametnega doma

PROCEEDINGS ARTICLE published 7 September 2022 in OTS 2022 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik petindvajsete konference, Maribor, 7. in 8. september 2022

Authors: Sebastjan Mevlja

ZKP (Zero‐Knowledge Proof) pod drobnogledom

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2019 in OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019

Authors: Blaž Podgorelec | Muhamed Turkanović

Pasti pri implementaciji rešitev umetne inteligence

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2019 in OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019

Authors: Vili Podgorelec | Sašo Karakatič

Orodja za podporo celovitemu razvoju decentraliziranih aplikacij

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2019 in OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019

Authors: Patrik Rek | Muhamed Turkanović