Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 124 results
Sort by: relevance publication year

Možnosti uporabe tehnologije Blokchain

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Zedin Salkanović | Andraž Leitgeb | Kristjan Košič

Uporaba tehnologije veriženja blokov za upravljanje ekosistema podatkov o vozilih

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Jaka Jenko | Kivi Com d.o.o., Slovenj Gradec, Slovenija | Andrej Meh | Ambrož Stropnik | Kivi Com d.o.o., Slovenj Gradec, Slovenija | Kivi Com d.o.o., Slovenj Gradec, Slovenija

Zapiranje in odpiranje podatkov v državnih informacijskih sistemih

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Samo Maček | Franci Mulec | Franc Močilar

Razvoj inteligentne rešitve Watson zlitine

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Sara Hmelak | Alcad d.o.o., Slovenska Bistrica | Matic Stajnšak

Data protection in a hyper-converged world: our story

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Damijan Bačani | HYCU Inc., Ljubljana, Slovenija

IT integracije v sodobnih elektroenergetskih omrežjih z uporabo modela CIM

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Nikola Risteski | Bintegra d.o.o., Maribor, Slovenija

Civilizacija dobrih slabih programov

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Matej Šprogar | Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Slovenija

Primerjava odprtokodnih podatkovnih mrež

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Bojan Štok | IskraTEL d.o.o., Maribor | Ciril Petr | Andrej Krajnc | IskraTEL d.o.o., Maribor | IskraTEL d.o.o., Maribor

Spletne komponente in knjižnica X-Tag

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Viktor Taneski | Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Slovenija

Building an open-source blockchain ecosystem with ark

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Kristjan Košič | ARK Ecosystem | Rok Černec | Alex Barnsley | ARK Ecosystem | ARK Ecosystem

1 leto časa – 20 let zgodovine – 300x10^4 vrstic kode. Transformiraj zdaj!

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Robert Kristanc | SRC d.o.o., Ljubljana | Marjan Kaligaro | SRC d.o.o., Ljubljana

Informacijska rešitev za upravljanje odjema električne energije gospodinjskih odjemalcev

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Gašper Lakota | Solvera Lynx d.o.o., Ljubljana, Slovenija | Tomaž Buh | Solvera Lynx d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Micro-amnesia – how microservices in a message-oriented architecture solve the GDPR challenge

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Tomaž Lukman | iteratec GmbH, München, Germany | Norman Seibert | iteratec GmbH, München, Germany

Sledenje ukradenim bitcoinom po verigi blokov

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Marko Gašparič | MaG IT d.o.o., Ptuj, Slovenija | Boštjan Vesnicer Boštjan Vesnicer | H-BIT d.o.o., Orehova vas, Slovenija

Neprekinjena dostava v vzporednem kritičnem poslovnem okolju

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Tadej Justin | Medius d.o.o,. Ljubljana, Slovenija | Žiga Ciglar | Andrej Orešnik | Medius d.o.o,. Ljubljana, Slovenija | Medius d.o.o,. Ljubljana, Slovenija

Re-volution of Healthcare Services

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Aleš Smokvina

Centralizacija logiranih podatkov z uporabo odprtokodnih rešitev za upravljanje velikih količin podatkov

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Marko Polak | Medius d.o.o, Ljubljana, Slovenia | Gregor Slokan | Medius d.o.o, Ljubljana, Slovenia

The Challenges of Bizdevops Realization

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Boštjan Grašič

Upravljanje gruč zabojnikov poslovnih aplikacij

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Mitja Gradišnik

Realnočasovni splet

PROCEEDINGS ARTICLE published 13 June 2017 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete konference)

Authors: Bernard Atelšek | Damjan Kovač | Borut Radi | Dušan Klobasa