Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 106042 results
Sort by: relevance publication year

Polityka – myślenie – religia

JOURNAL ARTICLE published 30 January 2007 in Civitas. Studia z Filozofii Polityki

Authors: Stanisław Gałkowski

Religia, poznanie, duchowość wychowaniu

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2017 in Studia Paedagogica Ignatiana

Authors: Zbigniew Marek

W poszukiwaniu inspiracji badawczych: religia w sferze publicznej w perspektywie teorii dyskursu

JOURNAL ARTICLE published 6 November 2023 in Studia Socjologiczne

Authors: Katarzyna Zielińska

Religia a polityka w świetle teorii mimetycznej

JOURNAL ARTICLE published 4 June 2016 in Poznańskie Studia Slawistyczne

Authors: Adam Romejko

Neoliberalizm w Europie Środkowej – magia, religia czy nauka?

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2013 in Poznańskie Studia Slawistyczne

Authors: Michał Buchowski

Religia jako ideologia. Status religioznawstwa i problem transcendencji

JOURNAL ARTICLE published 15 March 2012 in Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

Authors: Ryszard Paradowski

Religia w służbie polityki. Mistyka syjonizmu religijnego

JOURNAL ARTICLE published 15 June 2016 in Studia Europaea Gnesnensia

Authors: Jerzy Ochman

Demokracja a religia w świetle klasycznych teorii umowy społecznej

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2009 in Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

Authors: Konrad Wandowicz

Religia jako resentyment w filozofii Fryderyka Nietzschego

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2010 in Studia z Historii Filozofii

Authors: Milena Marciniak

Sosia

DATASET published in Der Neue Pauly

Sosia

DATASET published in Der Neue Pauly

Sosia

DATASET published in Brill’s New Pauly

Sosia

DATASET published in Brill’s New Pauly

Religia i religioznawstwo w ujęciu Otakara Pertolda (1884-1965)

JOURNAL ARTICLE published 2016 in Studia Religiologica

Authors: Tomáš Bubík

Bóg, religia i wiara w twórczości Alojzego Felińskiego

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2023 in Galicja. Studia i materiały

Authors: Magdalena Patro-Kucab

BÓG I RELIGIA JAKO „NOWE TABU”. ATEIZACJA W EDUKACJI

JOURNAL ARTICLE published 20 September 2016 in Studia Katechetyczne

Authors: Paweł Skrzydlewski

Religia i film. Stylizacje na język religijny w filmach Wojciecha Jerzego Hasa

JOURNAL ARTICLE published 27 June 2019 in Studia Filmoznawcze

Authors: Iwona Grodź

Career Women Viewed from Qur'an Feminism

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2019 in Studia Religia : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam

Authors: Rus Miyati

Selametan (Salvation) Tradition in Islam Overview

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2019 in Studia Religia : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam

Authors: Nanik Mindarnengsih

Religia, czyli „chwiejność znaczeń”. Pytanie o współczesną formułę religijności w dyskursie postmodernistycznym

JOURNAL ARTICLE published 12 December 2016 in Studia Historica Gedanensia

Authors: Danuta Słaba