Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 105766 results
Sort by: relevance publication year

Zastrzeżenia do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

JOURNAL ARTICLE published 8 April 2029 in Studia Prawnoustrojowe

Authors: Wojciech Burek

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji na tle zmian kodeksu postępowania karnego

JOURNAL ARTICLE published 5 April 2029 in Studia Prawnoustrojowe

Authors: Krystyna Szczechowicz

Na ulicy i przy urnie: Studia o zachowaniach politycznych Polaków, 1980–2020 [On the streets and at the polls: Studies in the political behavior of Poles, 1980–2020]Polska wojna kulturowa [The Polish culture war]

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2024 in The Polish Review

Authors: Andrzej Jaroszyński

Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje spółek giełdowych

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2024 in Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne

Authors: Karolina Nowotnik

Test-Retest Reliability of the Political Elites Aversive Personality Scale (PEAPS)

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2024 in Studia Psychologica: Theoria et praxis

Authors: Jürgen Maier | Corinna Oschatz | Mona Dian | Ingo Zettler

Oryginalne i ekscentryczne produkty ubezpieczeniowe spotykane na rynku

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2024 in Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne

Authors: Izabela Kopaniewska | Karolina Król | Karolina Kuśmierczyk | Kamila Kozdra | Klaudia Drabik | Sonia Ręba

Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę polską we wczesnej fazie kryzysu

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2024 in Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne

Authors: Nina Sobczyk | Nina Sobczyk

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2024 in Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne

Authors: Aleksandra Dąbrowska | Olga Kurek | Klaudia Kwiatkowska | Karina Piechota | Alicja Potasznik | Kamila Sosnowska

‘There’s far too much arty-farty, namby-pamby, hoity-toity, wishy-washy, lardy-dardy, sun-dried tomato eating, decaffeinated fannying about!': Reduplicative compounds and other iterative sequences in English

JOURNAL ARTICLE published 14 May 2024 in Studia Neophilologica

Authors: Satu Manninen

Kiedy zmienność staje się stałością. Reinterpretacja jogicznego tapasu w rzeczywistości „społeczeństwa ryzyka” Ulricha Becka

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia Philosophica Wratislaviensia

Authors: Nina Budziszewska | Klaudia Bączyk-Lesiuk

State Power over the Body in the Context of Thomistic Ethics — Capital Punishment, Police Killing and Waging War

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia Philosophica Wratislaviensia

Authors: Wojciech Stanisław Kilan

Carnap i Quine: adwersarze czy sojusznicy? [„The Philosophical Project of Carnap and Quine”, Sean Harris (ed.)]

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia Philosophica Wratislaviensia

Authors: Artur Kosecki

Niech „nieustanny krzyk ptaków” będzie (dla nas) przestrogą [Beata Dżon-Ozimek, Michał Olszewski, „Ptaki krzyczą nieustannie. Historia Günthera Niethammera, esesmana i ornitologa z Auschwitz”]

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia Philosophica Wratislaviensia

Authors: Zbigniew Pietrzak

Rare Opportunity or History Revisited? The Pitfalls and Prospects of Ethical AI in Light of Public Ethical Responses to the Telegraph

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia Philosophica Wratislaviensia

Authors: Marc M. Anderson

O relacji archetyp–obraz. Znaczenie terminów obraz pierwotny, „imago”, dominanta psychiczna w kontekście rozwoju koncepcji psychoanalitycznej Carla Gustava Junga

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia Philosophica Wratislaviensia

Authors: Patrycja Neumann

Spinoza, Nietzsche and Deleuze: The Philosophy of the Body

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia Philosophica Wratislaviensia

Authors: Orkhan Imanov

Idealism, Realism and Hints of Personalism in C.I. Lewis

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia Philosophica Wratislaviensia

Authors: Charles S. Herrman

Obowiązek ochrony życia a prawo do odmowy leczenia w kontekście wolności religijnej świadków Jehowy i ich stanowiska względem transfuzji krwi

JOURNAL ARTICLE published 13 May 2024 in Studia z Prawa Wyznaniowego

Authors: Urszula Nowicka

Hybridisation as a Normal Process of Life: A Contribution to the “Ukuthwasa” Conversation within the Methodist Church of Southern Africa

JOURNAL ARTICLE published 10 May 2024 in Studia Historiae Ecclesiasticae

Authors: Jacob Mokhutso

NOMINALIZED CLAUSES AND DISCOURSE‐GIVENNESS: EXPERIMENTAL EVIDENCE FROM RUSSIAN*

JOURNAL ARTICLE published 10 May 2024 in Studia Linguistica

Authors: Mikhail Knyazev | Ekaterina Rudaleva