Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 9070 results
Sort by: relevance publication year

Szociális Szemle

JOURNAL published

Minőségfejlesztés a szociális szolgáltatásokban

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2015 in Szociális Szemle

Authors: Zsuzsanna Brettner

JOURNAL ISSUE published 1 September 2020 in Szociális Szemle

JOURNAL ISSUE published 2020 in Szociális Szemle

JOURNAL ISSUE published 2019 in Szociális Szemle

JOURNAL ISSUE published 2018 in Szociális Szemle

Szociális munkások jelenlegi helye, szerepe a magyarországi pszichoterápiás osztályokon

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in Szociális Szemle

Authors: Eszter Nagy

Szociális művészet

JOURNAL ARTICLE published 2 November 2020 in Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle

Authors: Gabriella Gáspár

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szociális tevékenysége 1920–1941 között

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2016 in Szociális Szemle

Authors: Rita Pásztor

A „Rapid Response Social Work” (gyorsreagálású szociális munka) feladatai és hatása a szociális munkások szakmai identitására

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2022 in Szociális Szemle

Authors: Brigitta McNeill

Képzés és praxis

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2022 in Szociális Szemle

Authors: Ildikó Bóta

Szociális párbeszéd és a klímasemleges politika

JOURNAL ARTICLE published 2022 in Miskolci Jogi Szemle

Authors: Nóra Jakab

A kivetített Münchausen-szindróma vizsgálata a szociális szakemberek szempontjából

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Szociális Szemle

Authors: Hajnalka Domokosné Szabó | Rebeka Jávor

A kutatómunka jelentősége a szociális munka hivatássá válásában

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Szociális Szemle

Authors: Márta B. Erdős | Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Gazdasági és társadalmi integrációs modellek perifériális térségekben. A szociális földprogram, a közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetek működésének jellemzői hátrányos helyzetű kistelepüléseken

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Szociológiai szemle

Authors: Judit Csoba | Flórián Sipos

A Covid–19 és a szociális munkások: Helyzetkép egy szociális munkás hallgató személyes reflexiói és egy amerikai szociális munkással készített kvalitatív interjú nyomán

JOURNAL ARTICLE published 1 September 2020 in Szociális Szemle

Authors: Mesa Rose Matthews | Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Képzés és praxis az iskolai szociális munkában

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2022 in Szociális Szemle

Authors: Ildikó Bóta

A szociális munkás szerepe a felnőtt értelmi fogyatékossággal élő személyek párkapcsolatainak segítésében

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2021 in Szociális Szemle

Authors: Anett Farkas | Rebeka Jávor

Egyházi szociális tevékenység Magyarországon

JOURNAL ARTICLE published 2019 in Szociális Szemle

Authors: Tamás Ragadics | Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Társadalom- és Médiatudományi Intézet, Szociológia Tanszék

A szociális ellátórendszer szerepe a kábítószer-használó fiatalok életében

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Miskolci Jogi Szemle

Authors: Ilona Jablonkai | Nóra Jakab