Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1340 results
Sort by: relevance publication year

Mathematics laboratory on the Hebrew high school in Jaffa

JOURNAL ARTICLE published 1926 in Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Authors: Quido Vetter

Vznik Československého egyptologického ústavu. Střet mezi ČSAV a FF UK

JOURNAL ARTICLE published 9 May 2018 in AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Authors: Adéla Jůnová Macková

MATĚJ SPURNÝ, Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech, Praha 2016, Karolinum, 290 s., ISBN 978-80-246-3332-9

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2008 in Dějiny – teorie – kritika

Authors: Jan Mervart

A remembrance on the beginnings of the Mathematical Institute of Czech Academy of Sciences

JOURNAL ARTICLE published 1982 in Časopis pro pěstování matematiky

Authors: Jaroslav Kurzweil

10 years of the Brno section of the mathematics section of the Czechoslovak Academy of Sciences

JOURNAL ARTICLE published 1979 in Časopis pro pěstování matematiky

Authors: Ivan Kolář

Sbornik praci Hydrometeorologického ústavu ČSSR

JOURNAL ARTICLE published December 1964 in Studia Geophysica et Geodaetica

Authors: Stanislav Brandejs

Lokalisierung und moritas Fh-Bedingung

JOURNAL ARTICLE published January 1976 in Communications in Algebra

Authors: G. Hauger | W. Zimmermann

Historická geografie, Vols. IV and VI–XII. Sborník Historickogeografických Statí [Historical-Geographical Papers]. Prague: Komise pro historickou geografii Při Ústavu československých a světovych dějin ČSAV, 1971–1974.

JOURNAL ARTICLE published January 1978 in Austrian History Yearbook

Authors: Stanley B. Winters

‘Substantivní derivace (v ruštině a češtině)’ [Субстантивная деривация в русском и чещском языках]

JOURNAL ARTICLE published November 1974 in Russian Linguistics

Authors: А. В. ИСАЧЕНКО

Denisa Blažková Pflanzensoziologische Studie Über die Wiesen der Südböhmischen Becken

JOURNAL ARTICLE published June 1975 in Folia Geobotanica et Phytotaxonomica

Authors: Jaroslav Moravec

„Neví„Nevím, kam archeologie dojde, ale doufám, že nedojde do cíle…“ Rozhovor s Janem Maříkem, ředitelem Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

JOURNAL ARTICLE published 2020 in Acta FF

Authors: Josef Hložek

Jan Zelenka, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu, Praha 2016 (= Práce Historického ústavu AV ČR A: Monographia, 66), ss. 228

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2017 in Historia Slavorum Occidentis

Authors: David Kalhous | Masarykova Univerzita

Jiři Štaif. Revolučni léta 1848–1849 a česke země (The revolutionary years 1848–1849 and the Bohemian Lands). In Opera Instituti Historici Prague—Práce Historického ústavu ČAV, Řada A-Monographia, vol. 3. Prague: Historický ústav ČSAV, 1990. 394.

JOURNAL ARTICLE published January 1993 in Austrian History Yearbook

Authors: Andreas Gottsmann

Vlastislav Lacina. Hospodářství Českých Zemi, 1880–1914 (The economy of the Bohemian Lands, 1880–1914). Pr´ce Historického Ústavu ČAV, Opera Instituti Historici Pragae, Řada A—Monographia, vol. 2. Prague: Historický Ústav ČSAV, 1990. Pp. 188, tables.

JOURNAL ARTICLE published January 1992 in Austrian History Yearbook

Authors: Karel J. Kanský

J. Hrubý: Výživová a potravinová politika v rozvinuté socialistické společnosti (Ernährungs‐ und Nahrungspolitik in einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft). Studie Nr. 17/1983 der ČSAV. 113 Seiten, 16 Tab., 10 Abb. ACADEMIA, Praha 1983, 20,‐ Kčs

JOURNAL ARTICLE published January 1984 in Food / Nahrung

Authors: H. Gross

Classes of modules with the exchange property

JOURNAL ARTICLE published June 1984 in Journal of Algebra

Authors: Birge Zimmermann-Huisgen | Wolfgang Zimmermann

Algebra

BOOK published 31 December 1976

Multilineare Algebra

BOOK CHAPTER published 1976 in Lineare Algebra

Authors: Werner Greub

Erratum

JOURNAL ARTICLE published January 1976 in Journal of Algebra

Note on universal topological algebra

JOURNAL ARTICLE published December 1976 in Algebra Universalis

Authors: Garrett Birkhoff