Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2018 in Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Estonian Papers in Applied Linguistics

Authors: Aleksei Kelli | Kadri Vider | Irene Kull | Triin Siil | Krister Lindén | Arvi Tavast | Age Värv | Carri Ginter | Einar Meister