Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 1 results
Sort by: relevance publication year

Käändevormist sõnaks: mida näitab sagedus?

JOURNAL ARTICLE published 24 April 2021 in Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat Estonian Papers in Applied Linguistics

Authors: Ene Vainik | Geda Paulsen | Ahti Lohk