Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 2390 results
Sort by: relevance publication year

IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR TAHLILI

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

LEARNING E-COMMERCE

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

DIGITAL ENTERPRISE MANAGEMENT IN CYBERSPACE

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

ВОПРОСУ АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI QO‘LLASH ISTIQBOLLARI

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

PEYZAJNING IJTIMOIY - PSIXOLOGIK MOTIVNI ANGLATISHDAGI O‘RNI

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MONOLOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

YANGI SANOAT INQILOBINI RISK BOSHQARUVIGA TA'SIRI MASALALARI

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

LINGVISTIKADA ORFOGRAFIK TAMOYILLAR VA TAHLILLAR

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

SANOAT KORXONALARI VA BIZNES FAOLIYATIDA INTEGRATSION AXBOROT TIZIMLARI

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

BIZNESNI RIVOJLАNTIRISH SАMАRАDORLIGI HАMDА UNI BАXOLАSHNING USLUBIY YONDАSHUVLАRI

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

KRЕDIT MЕXANIZMINING ELЕMЕNTLARI OʻRTASIDAGI ALOQADORLIKNI TA’MINLASH YOʻLLARI

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

KICHIK VA YIRIK BIZNESNI BOSHQARISHNING ILGʻOR XORIJIY TAJRIBALARI

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

YOSH DZYUDOCHILARDA TEZKOR-KUCH QOBILIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

MЕHNAT BOZORINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHDA MARKЕTING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA OMILLARIDAN FOYDALANISHNING ZARURIYATI

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

STATE TESTING PROCEDURE FOR NEW VARIETIES OF COTTON

JOURNAL ARTICLE published 16 February 2023 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

MODERN METHODS FOR FORECASTING CASH FLOWS

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2022 in QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI