Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 48908 results
Sort by: relevance publication year

Stemplowski, Prof. Ryszard, (born 25 March 1939), Professor of Human Sciences, Akademia Ignatianum, Cracow, 2010

REFERENCE ENTRY published 1 December 2007 in Who's Who

Świat według ,,Mediów i Społeczeństwa 2011‐2021

JOURNAL ARTICLE published 2021 in MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

Authors: Katarzyna Piątek | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | Patrycja Bałdys | Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna

DATASET published in Christian-Muslim Relations 1500 - 1900

Zarządzanie bezpieczeństwem systemu magazynowania w przedsiębiorstwie usługowym w łańcuchu dostaw

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2023 in Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Authors: Sławomir Bartosiewicz | Wojskowa Akademia Techniczna | Joanna Antczak | Wojskowa Akademia Techniczna

Aktualne problemy prawa prywatnego i publicznego

EDITED BOOK published 2024

Editors: Aleksandra Engler-Jakubiak | Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | Olena Kovalenko | Piotr Jakubiak | Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H .S. Skoworody | Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Parametry geometryczne przestrzeni porowej niskoporowatych piaskowców kambryjskich wyznaczone na podstawie wyników badań laboratoryjnych na próbkach z rdzeni wiertniczych

JOURNAL ARTICLE published November 2018 in Nafta-Gaz

Authors: Paulina Krakowska | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie | Edyta Puskarczyk | Magdalena Habrat | Paweł Madejski | Mariusz Jędrychowski | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

POLSKA AKADEMIA NAUK MONOGRAFIE FIZYCZNE

BOOK CHAPTER published 1960 in Motion and Relativity

Bezpieczeństwo i możliwości przerzutu polskich kontyngentów wojskowych na duże odległości

JOURNAL ARTICLE published 20 September 2019 in Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Authors: Marcin Kalbarczyk | Wojskowa Akademia Techniczna | Paweł Kler | Wojskowa Akademia Techniczna

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014–2020 w kontekście nowych wyzwań

JOURNAL ARTICLE published 2012 in Studia Iuridica Agraria

Authors: Elżbieta Tomkiewicz | Polska Akademia Nauk | Marek Bocheński | Polska Akademia Nauk

Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i jego „teologiczni spadkobiercy”

JOURNAL ARTICLE published 2018 in Elpis czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Authors: Andrzej Baczyński | Chrześcijańska Akademia Teologiczna | Doroteusz Sawicki | Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Zrównoważony rozwój z perspektywy mikromobilności

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2020 in Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie

Authors: Jerzy Janczewski | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | Danuta Janczewska | Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kształcenie kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP — problem i wyzwania

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2021 in Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Authors: Dariusz Grala | Akademia Sztuki Wojennej | Krzysztof Zadorożny | Akademia Sztuki Wojennej

Rozporządzanie kluczami cyfrowymi do gier wideo ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej wyczerpania praw autorskich

JOURNAL ARTICLE published 20 February 2021 in Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Authors: Paweł Podrecki | Polska Akademia Nauk | Michał Matysiak | Polska Akademia Nauk

WIRTUALNE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NA PRZYKŁADZIE STANICY WODNEJ

JOURNAL ARTICLE published January 2019 in Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo

Authors: Janusz Juraszek | Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej | Hubert Walusiak | Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej

Przesyłki kurierskie jako sposób efektywnego zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2021 in Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Authors: Krzysztof Zadorożny | Akademia Sztuki Wojennej | Dariusz Nagrabski | Wojskowa Akademia Techniczna

Rozwój e-commerce w Polsce i jego wpływ na logistykę (cz. 2)

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2021 in Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Authors: Maciej Kaźmierczak | Akademia Sztuki Wojennej | Jan Szymczyk | Akademia Sztuki Wojennej

Rozmyta metoda wyboru kierowcy do realizacji zadań transportowych

JOURNAL ARTICLE published 20 May 2019 in Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Authors: Magdalena Kijek | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki | Łukasz Rykała | Jarosław Zelkowsk | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki

Przedmowa

JOURNAL ARTICLE published 1996 in Forum Philosophicum

Authors: Roman Darowski | Akademia Ignatianum

Naturphilosophie

JOURNAL ARTICLE published 2005 in Forum Philosophicum

Authors: Stanisław Ziemiański | Akademia Ignatianum

Foreword

JOURNAL ARTICLE published 1996 in Forum Philosophicum

Authors: Roman Darowski | Akademia Ignatianum