Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 80 results
Sort by: relevance publication year

ПОХОДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНУВАЛЬНОГО ФАКТОРА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

JOURNAL ARTICLE published 20 April 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Світлана БЕРНАЦЬКА

РОЛЬ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ РЕЛІГІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ)

JOURNAL ARTICLE published 5 August 2021 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ольга ГРЕСЬКІВ

JOURNAL ISSUE published 17 February 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ХАРАКТЕР КОНЕКТОРІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

JOURNAL ARTICLE published 17 February 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Микола КАРПІК | Ірина ТРУЦУНЕНКО

КОМУНІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКИХ АПОЛОГІЙ: ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Марія БУТИРІНА | Євгенія БАБЕНКО

JOURNAL ISSUE published 15 July 2022 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Наталія РУЛА | Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО

JOURNAL ISSUE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЖИВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУДДЯМИ ПІД ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Тетяна ВОЙТКО

ЕКСПЛІКАЦІЯ ІНТЕНЦІЇ СТВЕРДЖЕННЯ В МОВЛЕННІ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО (на матеріалі промови, виголошеної президентом України 8 лютого 2023 року перед обома палатами парламенту Великої Британії)

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Олена ГУРКО

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОСИН В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Єлизавета ІСАКОВА

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

JOURNAL ARTICLE published 18 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Олег ВЕСОЛОВСЬКИЙ | Олена ПАВЛИШИНЕЦЬ

«ЧЕРВОНИЙ РЕНЕСАНС» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ: ХУДОЖНІ МОДЕЛІ

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ольга ХАРЛАН

ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «НЕОЛОГІЗМ» В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ганна СТОЛЯРЧУК

ФАКТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ТЕКСТУ

JOURNAL ARTICLE published 29 November 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Тетяна ЄЩЕНКО

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ

JOURNAL ARTICLE published 6 July 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Лариса СУБОТА

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ІНФІНІТИВУ ТА ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

JOURNAL ARTICLE published 5 July 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Ольга БОДНАР | Алла БИЧОК | Ліліана БІЛОГОРКА

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ВОЄННОГО ДИСКУРСУ

JOURNAL ARTICLE published 5 July 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Тетяна ІВАСИШИНА | Ольга КОМАРОВА

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ЯК ХУДОЖНІХ ФЕНОМЕНІВ

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Оксана МЕЛЬНИЧУК

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА МЕДІАТИЗАЦІЇ

JOURNAL ARTICLE published 13 October 2023 in Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія

Authors: Омер Мерт ДЕНІЗДЖІ | Мар’яна СОКОЛ | Ольга ЦАРИК