Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 1698 results
Sort by: relevance publication year

Pomen tehnologije in religije v kontekstu teistične evolucije Teilharda de Chardina

JOURNAL ARTICLE published 2023 in Bogoslovni vestnik

Authors: Borut Pohar

IZBOR TEHNOLOGIJE SKLADIŠTENJA

PROCEEDINGS ARTICLE published 29 November 2022 in ZBORNIK RADOVA ČETRDESETOG SIMPOZIJUMA O NOVIM TEHNOLOGIJAMA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU – POSTEL 2022

Authors: Dragan Đurđević | Nikola Pavlov | Mladen Božić

Slovenščina 2.0: “Jezikovne tehnologije”

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2013 in Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research

Authors: Tomaž Erjavec | Jerneja Žganec Gros

Vpeljava umetne inteligence v poslovno analitiko

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Aleksej Miloševič | Gregor Pirš | Miha Pavlinek

Remix: zmogljivo meta-ogrodje za razvoj spletnih aplikacij

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Gregor Jošt | Miha Kočevar

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2022

JOURNAL ARTICLE published 21 December 2022 in Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research

Authors: David Bordon

Trend tehnologije ulančanih blokova u Hrvatskoj

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2021 in Politehnika

Authors: Ena Fuzul | Vedran Juričić

NEXAFS – A MODERN TECHNIQUE FOR STUDYING MOLECULAR ORBITALS IN THIN LAYERS

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Materiali in tehnologije

Authors: Gregor Bavdek

PRIMENA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE ZA IOV APLIKACIJE

PROCEEDINGS ARTICLE published 29 November 2022 in ZBORNIK RADOVA ČETRDESETOG SIMPOZIJUMA O NOVIM TEHNOLOGIJAMA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU – POSTEL 2022

Authors: Marija Malnar | Pavle Tošić

Izbiranje optimalnih poti za prevoz nevarnih snovi s pomočjo tehnologije geografskih informacijskih sistemov

JOURNAL ARTICLE published 1 December 1992 in Dela

Authors: Marijan Žura

Izkušnje pri skaliranju večje rešitve z zabojniki

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Andrej Krajnc | Vojko Ambrožič | Bojan Štok

PLASTER CHARACTERISTICS OF BYZANTINE WALL PAINTINGS IN WESTERN ANATOLIA

JOURNAL ARTICLE published 4 October 2022 in Materiali in tehnologije

Authors: Kerem Şerifaki | Hasan Böke

IP TEHNOLOGIJE ZA KRITIČNE OPERATIVNE SERVISE U ELEKTROPRIVREDI

PROCEEDINGS ARTICLE published 2023 in Fleksibilnost elektroenergetskog sistema

Authors: Dalibor Mitić | SAGA LTD, Belgrade, Serbia | Miodrag Jevtić | SAGA LTD, Belgrade, Serbia

Unapređenje Eurofit baterije motoričkih testova upotrebom informacione tehnologije

PROCEEDINGS ARTICLE published 2019 in Proceedings of the International Scientific Conference - Sinteza 2019

Authors: Vladan Marković | Aleksandar Živković | Tamara Ratković | Miloš Milošević

Primjena blockchain tehnologije u medijskoj ekologiji

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2020 in Medijska istraživanja

Authors: Marin Milković | Jasminka Samardžija | Mira Ognjan

Hologrami kot nadgradnja inteligentnih rešitev

PROCEEDINGS ARTICLE published 4 September 2023 in OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Authors: Ambrož Stropnik | Boštjan Gorenšek | Tomaž Smolčnik | Primož Miheu

Time series analysis and prediction using case based reasoning technology. Analiza i predvi?anja toka vremenskih serija pomo?u "case-based reasoning" -tehnologije

DISSERTATION published

Authors: Vladimir Kurbalija

Primerjava odprtokodnih podatkovnih mrež

PROCEEDINGS ARTICLE published June 2018 in Sodobne informacijske tehnologije in storitve

Authors: Bojan Štok | IskraTEL d.o.o., Maribor | Ciril Petr | Andrej Krajnc | IskraTEL d.o.o., Maribor | IskraTEL d.o.o., Maribor

Cyber technologies in organized crime investigations

JOURNAL ARTICLE published 2021 in Tehnika

Authors: Milica Đekić

Heat treatment of rails

JOURNAL ARTICLE published 19 April 2017 in Materiali in tehnologije

Authors: M. Hnizdil | P. Kotrbacek