Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 177 results
Sort by: relevance publication year

THE APPLICATION OF MEDIATION (SULH) IN ISLAMIC CRIMINAL LAW

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Norjihan Ab Aziz | Nasimah Hussin

JOURNAL ISSUE published 1 September 2018 in Jurnal Syariah

POVERTY REVISITED: PRESENTING POVERTY THE NORMATIVE WAY

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Oluwaseun S. Saidu

ULASAN BUKU: “ZAKAT PADI DI MALAYSIA”

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Zahri Hamat

JOURNAL ISSUE published 1 January 2016 in Jurnal Syariah

KESAKSAMAAN PRINSIP-PRINSIP KESELAMATAN PRODUK SEBAGAI SEBAHAGIAN DARI ASPEK ‘ḤALĀLAN ṬAYYIBAN’ DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Nazatul Nabila Mohd Jalil | Zalina Zakaria | Nursyamimi Zawani Mohd Shoid

KECEKAPAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN AGIHAN ZAKAT: KAJIAN DI MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH (MUIS)

JOURNAL ARTICLE published 1 September 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Pg Mohd Faezul Fikri Ag Omar | Hairunnizam Wahid | Mohd Ali Mohd Nor

WIṢĀYAH DAN AMANAH: ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG SYARIAH DAN SIVIL DALAM PERANCANGAN HARTA PUSAKA

JOURNAL ARTICLE published 26 August 2020 in Jurnal Syariah

Authors: Muhamad Mu’izz Abdullah | Abdul Bari Awang | Nasrul Hisyam Nor Muhammad

JOURNAL ISSUE published 1 January 2017 in Jurnal Syariah

KOMUNIKASI KEPIMPINAN BERKESAN

JOURNAL ARTICLE published 1 September 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Helmi Akhtar | Ilhaamie Abdul Ghani Azmi

CHALLENGES IN IMPLEMENTING ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN NIGERIA: A LEGAL INSIGHT

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Jurnal Syariah

Authors: Muhammad Bashir Alkali | Ahmad Hidayat Buang

JOURNAL ISSUE published 30 April 2020 in Jurnal Syariah

PERSEPSI PENGGUNA TERHADAP KEMPEN BUY MUSLIM FIRST (‘BMF’), LOGO HALAL DAN LOGO ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN DI SELANGOR Consumers’ Perception towards Buy Muslim First (‘BMF’) Campaign, Halal Logo and Corporate Zakah Logo: A Study in Selangor

JOURNAL ARTICLE published 13 March 2022 in Jurnal Syariah

Authors: Hairunnizam Wahid | Dhiyaul Aqif Muhammad Zailani | Muhammad Azizi Shhadan

THE TUNISIAN CONSTITUTIONAL TRANSITION AND DEBATES: ISLAM, WOMEN AND OTHER ACTORS IN THE WAKE OF THE POST JASMINE REVOLUTION

JOURNAL ARTICLE published 26 August 2020 in Jurnal Syariah

Authors: Ashraf Booley

GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN SOLUSINYA MENURUT ISLAM

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Fazzan Fazzan | Abdul Karim Ali

THE NEED FOR HIGH CORPORATE GOVERNANCE IN NIGERIAN ZAKĀH AND WAQF INSTITUTIONS

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Mahadi Ahmad | Syed Khalid Rashid

HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE DOCUMENTATION OF MARRIAGE CONTRACTS

JOURNAL ARTICLE published 28 April 2019 in Jurnal Syariah

Authors: Saad Abdulwahhab Alshekh | Raihanah Hj Abdullah | Mahamatayuding Samah

HUBUNGAN ANTARA IMEJ KORPORAT USAHAWAN MUSLIM DAN PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN DI DAERAH SEPANG, SELANGOR

JOURNAL ARTICLE published 13 July 2017 in Jurnal Syariah

Authors: Hairunnizam Wahid | Abdul Halim Abu Bakar | Sanep Ahmad

KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN KUALITATIF Family Wellbeing According to Islamic Perspective: A Qualitative Study

JOURNAL ARTICLE published 13 March 2022 in Jurnal Syariah

Authors: Ahmad Hariri Mohd Saat | Raihanah Azahari

HISTORY OF MUHAMMAD BASIUNI IMRAN AS HEAD OF SHARĪ’AH COURT OFFICE IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN SAMBAS 1951-1955 WEST KALIMANTAN

JOURNAL ARTICLE published 13 June 2023 in Jurnal Syariah

Authors: Asman - | Nur Syamsiah